^
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Nasze programy

Nasze programy

Świadectwa szkolne

Najlepsze programy do drukowania świadectw i arkuszy ocen w Polsce.

Zmiany wzorów świadectw w 2018 r.:
- nowe wory świadectw i arkuszy ocen w w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej
- nowe wzory świadectw i arkuszy ocen w klasie 4 i 7 Szkoły Podstawowej
- nowe wzory świadectw i arkuszy ocen w Szkole Podstawowej Specjalnej
- nowe wzory świadectwa i arkuszy ocen w Szkole Branżowej I stopnia
- nowe wzory świadectw i arkuszy ocen w Szkole Przysposabiającej do Pracy
- nowe wzory świadectw w Szkole Policealnej

Pobierz program do drukowania świadectw i arkuszy ocen.

To zestaw programów służących do drukowania świadectw szkolnych w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum i zasadniczej szkole zawodowej, szkole policealnej, szkołach artystycznych. Drukowanie odbywa się na giloszach.
Programy dostosowane do aktualnych przepisów. Szkoła może dokonywać instalacji na dowolnej ilości komputerów. Licencja na program jest bezterminowa.

- Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. niektóre świadectwa posiadają znak PRK I lub PRK II.

Telefon do spraw handlowych i serwisowych: tel. 606 337 849.


 STOP pornografii internetowej.

W wersji Motyl 14.0 wprowadzono technologię Safe Search wymuszającą bezpieczne wyszukiwanie na google.pl zarówno w dziale informacji jak i w dziale grafika.
Program Motyl spełnia wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Motyl to najnowsza wersja profesjonalnego programu, który kontroluje korzystanie z zasobów Internetu. Program możesz zainstalować w wersji jednostanowiskowej jak i w wersji sieciowej, gdzie ustawienia komputerów uczniowskich mogą być zmieniane zdalnie z komputera nauczycielskiego.
Motyl blokuje treści erotyczne i pornograficzne, na stronach internetowych we wszystkich językach posługujących się alfabetem łacińskim. Program Motyl pełni też funkcję zapory antywirusowej chroniąc komputer przed złośliwymi plikami z Internetu.

 

 Podstawowe funkcjonalności programu:

Wszystkie funkcje są ustawialne i użytkownik sam może określić jaki typ stron program ma odrzucać.

Telefon serwisowy dla programu ''Motyl'': tel. 606 337 849.

 

BelferCommander

zdalne zarządzanie pracownią komputerową

Zostań hakerem w swojej pracowni.
BelferCommander
to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Program ten umożliwia zdalne wykonanie wielu czynności na komputerze ucznia. Zdalne czynności mogą być wykonane na pojedynczym komputerze ucznia lub na wszystkich jednocześnie. Zdalnie kontrolujesz jaki jest postęp prac ucznia.


Między innymi możesz na komputerze ucznia zdalnie:
- uruchamiać dowolne programy
- uruchomić dowolną stronę internetową
- wyłączyć dowolny program
- blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor
- podglądać stan Pulpitu monitora ucznia
- wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia
- wysłać wiadomość na komputer ucznia
- odebrać wiadomość z komputera ucznia

 

Dziennik elektronicznyProgram Wirtualny Dziennik stanowi internetowy odpowiednik dziennika szkolnego. Dzięki temu programowi wzrośnie prestiż Twojej szkoły. Rodzic będzie mógł w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca dowiedzieć się o ocenach, nieobecnościach i uwagach dotyczących swojego dziecka. Program charakteryzuje się wyjątkową prostotą w obsłudze. Nie pobieramy opłat od rodziców.

Dziennik Internetowy możesz zamówić w dowolnym momencie roku szkolnego. Szkoła przez rok może używać Dziennik Internetowy bezpłatnie.