^
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Raportowanie czynności na komputerze

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych,

Raporty zdarzeń

Interwencje i klawisze


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 

 

Opcje dodatkowe
>>> Czas dostępu do Internetu
>>> Podgląd Pulpitu
>>> Raport zdarzeń - Interwencje i Klawisze

 

Okno raportów pokazuje Interwencje, czyli  niedozwolone zdarzenia jakie miały miejsce na komputerze, które wymagały interwencji programu. Mogły to być: próba wejścia na stronę pornograficzną, wpisanie wulgarnego słowa słowa z klawiatury, skopiowanie wulgarnego słowa do pamięci podręcznej.
Zdarzenia są zapisywane na zakładkach odrębnych dla każdego dnia z podaniem czasu wystąpienia.
Zaznaczenie opcji Wysyłaj raporty na podany adres e-mail, spowoduje samoczynne wysyłanie zestawu danych o interwencjach programu z poprzedniego dnia na adres opiekuna.

Dodatkowo wybierając jako rodzaj raportu opcję - Klawisze, możemy odczytać każdy tekst wpisany z klawiatury np. adresy stron internetowych, a również loginy i hasła.

Ustawienie opcji filtrowania stron i listy słów zakazanych