^Back To Top
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Ochrona danych osobowych

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w szkole,

Ochrona danych osobowych


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 


Opcje zaawansowane

>>> Zamykanie aplikacji
>>> Lista adresów dozwolonych
>>> Lista adresów zakazanych
>>> Słowa kluczowe
>>> Ochrona danych osobowych


Na zakładce Słowa kluczowe możemy zamieścić również dowolny zestaw danych osobowych, które chcemy chronić np:

Jan Kowlaski
Jesionowa
Płock
606345123
229018438148288190930293029
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość wprowadzonych danych osobowych nie jest niczym ograniczona.
Teraz wystarczy jeszcze na karcie głównej zaznaczyć opcję Sprawdzaj klawiaturę. Wpisanie chronionych danych osobowych w jakimkolwiek programie będzie skutkowało jego zamknięciem. Dotyczy to również przeglądarki internetowej.

 

 

 

 

Monitoruj serwisy społecznościowe

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Monitoruj google


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 


Konfiguracja podstawowa
>>> Pornografia, czaty, narkotyki
>>> Klawiatura i schowek
>>> Wyłączaj komunikatory
>>> Blokada pobierania programów / Zapora antywirusowa
>>> Monitoruj google
>>> Wyłączaj opcje LANWyłączaj edytor rejestru.  Wyłączaj menadżer zadań
>>> Profile użytkowników

 

Włączenie opcji Monitoruj Google wymusza włączenie funkcji Save Search co sprawia, że w wynikach wyszukiwania nie pokazują się linki do stron pornograficznych i nie wyświetla się pornograficzna grafika.

Łatwo można również całkowicie wyłączyć niepożądany serwis internetowy. Jeżeli do Listy adresów zakazanych i do listy Słów kluczowych dopiszemy np. słowo facebook, i zaznaczymy opcję Sprawdzaj klawiaturę wówczas próba wpisania tego słowa z klawiatury spowoduje zamknięcie przeglądarki, lub innego używanego programu.
Zaznaczenie opcji Sprawdzaj klawiaturę pozwala również na odczytanie w Raportach (wybieramy opcję - Klawisze), każdego tekstu wpisanego z klawiatury, adresów stron internetowych, w tym również loginów i haseł. Dzięki temu łatwo możemy sprawdzić ilość logowań na poszczególne serwisy społecznościowe danego dnia.

Ponadto zaznaczenie Sprawdzaj schowek spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł skopiować tekstu, w którym jest zakazane słowo.

 

 

 

 

Zapora antywirusowa. Blokowanie pobierania plików.

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Ochrona antywirusowa.
Blokowanie pobierania plików wykonywalnych

Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 


Konfiguracja podstawowa
>>> Pornografia, czaty, narkotyki
>>> Klawiatura i schowek
>>> Wyłączaj komunikatory
>>> Blokada pobierania programów / Zapora antywirusowa
>>> Monitoruj google
>>> Wyłączaj opcje LANWyłączaj edytor rejestru.  Wyłączaj menadżer zadań
>>> Profile użytkowników

 

Internet to źródło nieustannego zagrożenia dla Twojego komputera.
Zaznaczenie tej opcji sprawi że program Motyl zacznie pełnić funkcję zapory antywirusowej. Będzie uniemożliwiał celowe pobieranie plików wykonywalnych, ale również wyeliminuje strony internetowe, na których znajdują się podejrzane pliki. Mechanizm działania zapory antywirusowej jest bardzo skuteczny.

 

Wyłączanie edytora rejestru i menadżera zadań

 

 

Edytor rejestru, menadżer zadań, sieć LAN

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Wyłączanie edytora rejestru
Wyłączanie menadżera zadań
Wyłączanie opcji sieci LAN

 

Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 


Konfiguracja podstawowa
>>> Pornografia, czaty, narkotyki
>>> Klawiatura i schowek
>>> Wyłączaj komunikatory
>>> Blokada pobierania programów / Zapora antywirusowa
>>> Monitoruj google
>>> Wyłączaj opcje LANWyłączaj edytor rejestru.  Wyłączaj menadżer zadań
>>> Profile użytkowników

 

Zaznaczenie Wyłączaj edytor rejestru ochrania nas przed ingerencją dziecka w rejestr, a tym samym przed zepsuciem instalacji systemu Windows.

Zaznaczenie Wyłączaj menadżer zadań uniemożliwia włączenie menadżera i ręczne zamykanie uruchomionych programów.

Opcja Wyłączaj opcje LAN blokuje dostęp do ustawień serwera proxy. Zmiana tych ustawień może zakończyć się utratą połączenia z Internetem.

 

 

 

Kontrola klawiatury i schowka

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Kontrola klawiatury i schowka


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 


Konfiguracja podstawowa
>>> Pornografia, czaty, narkotyki
>>> Klawiatura i schowek
>>> Wyłączaj komunikatory
>>> Blokada pobierania programów / Zapora antywirusowa
>>> Monitoruj google
>>> Wyłączaj opcje LANWyłączaj edytor rejestru.  Wyłączaj menadżer zadań
>>> Profile użytkowników

 

To bardzo ważne opcje. Wzmacniają one działanie wszystkich innych opcji dotyczących adresów stron (Lista adresów zakazanych), jak i treści stron (Słowa kluczowe).

Zaznaczenie opcji Sprawdzaj klawiaturę sprawi, że samo wpisanie niedozwolonego słowa spowoduje całkowite zamknięcie przeglądarki, lub innego programu, z którego korzysta użytkownik.
Zaznaczenie opcji Sprawdzaj klawiaturę pozwala również na odczytanie w Raportach (wybieramy opcję - Klawisze), każdego tekstu wpisanego z klawiatury, adresów stron internetowych, w tym również loginów i haseł.

Zaznaczenie opcji Sprawdzaj schowek sprawi, że skopiowanie tekstów zawierających niedozwolone słowo będzie niemożliwe.

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczna pracownia, bezpieczny Internet, bezpieczna szkoła, blokada czatów