^
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Pobierz program

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. ,

Pobierz program "Świadectwa Adalex 2018"


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|


Nasze programy do zapisu danych wykorzystują dysk użytkownika. Informacje nie są przechowywane w Internecie.

Zmiany wzorów świadectw w 2017 r.:
- nowy wzór świadectwa w klasie 6 SP i w klasie 6 SP Specjalnej
- nowy wzór świadectwa w kasie 3 gimnazjum, gimnazjum specjalnego i gimnazjum przysposabiającego
- nowy wzór świadectwa ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- nowy wzór świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. niektóre świadectwa posiadają znak PRK I lub PRK II.


Uwaga!
Klienci, którzy nie zakupili aktualizacji programu (wymagającą nowych kluczy), mogą pobrać wcześniejszą wersję >>> z roku 2016, która wymaga kluczy z lat ubiegłych.

Szkoła Podstawowa klasy 1-3 (ocena opisowa), również klasy specjalne

Download >>>Pobierz program: Ocena opisowa klasy 1-3 wersja 1.8.2
- świadectwo: MEN-I/1/2
- arkusz ocen: MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2

Szkoła Podstawowa klasy 4-8 również klasy specjalne

Download Wersja ze świadectwami i arkuszami ocen na rok 2017/2018 będzie dostępna 10 lutego.
>>>Pobierz program:
Szkoła Podstawowa klasy 4-8, wersja 1.9.6 
- świadectwa:
MEN-I/3/1, MEN-I/4-w/1 - klasa 4 i 7
MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2 - klasa 5 i 6
- arkusz ocen:
MEN-I/45/1 - klasa 4
MEN-I/37b/2 - klasa 5 i 6
MeN-I/63m/2 - klasa 7
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa Specjalna klasy 4-8, wersja 2.0.2
- świadectwa: MEN-I/4/2
- arkusz ocen: MEN-I/38/2, I/38b/2

Gimnazjum (również klasy specjalne)

Download >>>Pobierz program: Gimnazjum wersja 2.2.0
- świadectwa: MEN-I/9/2, MEN-I/9-w/2, MEN-I/13b/2, MEN-I/13b-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II
Download >>>Pobierz program: Gimnazjum Specjalne (ocena opisowa) wersja 1.3.2
- świadectwa: MEN-I/11/2, MEN-I/15b/2
- arkusz ocen: MEN-I/40/2, MEN-I/40b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II
Download >>>Pobierz program: Gimnazjum Specjalne przysposabiające do pracy 1.1.4
- świadectwa: MEN-I/10/2, MEN-I/14b/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II

Liceum

Download >>>Pobierz program: Liceum wersja 1.7.4
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/42b/2

Liceum dla dorosłych

Download >>>Pobierz program: Liceum dla dorosłych 1.2.4
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/47b/2

Technikum

Download >>>Pobierz program: Technikum wersja 1.6.0
- świadectwa: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/44b/2

Szkoły Artystyczne (również Muzyczna)

- ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
- ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła muzyczna I stopnia
- szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła sztuki tańca
- ogólnokształcąca szkoła baletowa
- szkoła sztuki cyrkowej
- ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
- liceum plastyczne
- Szkoła Plastyczna I stopnia w Radomiu
- Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego
- Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem
- Ogólnokształcąca Eksperymentalna Zintegrowana Szkoła Muzyczna w Warszawie
- Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia w Mińsku Mazowieckim


Download >>> Pobierz program: Szkoły Artystyczne, wersja 1.2.0  Rev. 4
- świadectwa: ART/1, ART/1/w, ART/3, ART/3/w, ART/7, ART/7/w, ART/20, ART/20/w, ART/27, ART/27/w
- arkusz ocen: ART/80, ART/84, ART/85
świadectwa ART/20, ART/20/w, ART/27, ART/27/w zawierają znak PRK I
Download >>>Pobierz program: Szkoły Artystyczne, wersja 1.1.2 
- świadectwa:  ART-II/200/3,  ART-II/200/3a, ART-II/201/3,  ART-II/201-w/3,  ART-II/201/3, ART-II/201-w/3, ART-II/203/3b,  ART-II/203-w/3b,  ART-II/201/3c, ART-II/201-w/3c, ART-II/204/3,  ART-II/205/3,  ART-II/205-w/3,  ART-II/205/3a, ART-II/205-w/3a, ART-II/220/3,  ART-II/220-w/3, ART-II/221/3, ART-II/221-w/3 
- arkusz ocen:  MEN-II/280/3,    MEN-II/281/3 ,  MEN-II/283/3

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Download >>>Pobierz program: Zasadnicza Szkoła Zawodowa wersja 1.6.0
- świadectwa: MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2, MEN-I/18a/2, MEN-I/18a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/45b/2


Download >>>Pobierz program: Szkoła przysposabiająca do pracy wersja 1.1.4 
- świadectwa: MEN-I/19/2, MEN-I/20/2
- arkusz ocen: MEN-I/41b/2

Szkoła Policealna

Download >>>Pobierz program: Szkoła Policealna wersja 1.3.6 
- świadectwa: MEN-I/33/2
- arkusz ocen:  MEN-I/46b/2

Zaświadczenia o ukończeniu kursu

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wersja 1.2.8
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- zaświadczenie o ukończeniu dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
- zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
- zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
- świadectwo MEN-III/1
i kilka innych wzorów


Prawo jazdy

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu na prawo jazdy wersja 1.0.6

Dokumenty szkolne

Download >>>Pobierz program: Drukowanie Dokumentów Szkolnych, wersja 1.0.0 
przekazanie ucznia, przyjęcie ucznia


Uwaga.
W niektórych pracowniach szkolnych z siecią zarządzaną przez serwer SBS może wystąpić problem z pobraniem plików instalacyjnych. Należy wówczas zastosować >>>instalację lokalną.
Pobierz plik ze wzorami zaświadczeń o ukończeniu kursu według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej >>>z dnia 18 sierpnia 2017.
Pobierz plik ze wzorami świadectw dla szkół artystycznych według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>>z dnia 25 kwietnia 2017.
Pobierz plik ze wzorami świadectw według rozporządzenia MEN >>>z dnia 18 stycznia 2017.
Pobierz plik z treścią rozporządzenia MEN >>>z dnia 18 stycznia 2017.
Pobierz plik z treścią rozporządzenia MEN >>>z dnia 5 marca 2013.
Pobierz plik z treścią rozporządzenia MEN >>>z dnia 8 lutego 2012.
Pobierz plik z treścią rozporządzenia MEN >>>z dnia 28 maja 2010.