Z uwagi na przeprowadzone zmiany w sewisie www.google.pl, w programie Motyl należy sprawić aby opcja "Monitoruj google" nie była zaznaczona. W najbliższym czasie dokonamy poprawek umożliwiających ponowne włączenie tej opcji.