^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Monitoruj serwisy społecznościowe

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Monitoruj google


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 


Konfiguracja podstawowa
>>> Pornografia, czaty, narkotyki
>>> Klawiatura i schowek
>>> Wyłączaj komunikatory
>>> Blokada pobierania programów / Zapora antywirusowa
>>> Monitoruj google
>>> Wyłączaj opcje LANWyłączaj edytor rejestru.  Wyłączaj menadżer zadań
>>> Profile użytkowników

 

Włączenie opcji Monitoruj Google wymusza włączenie funkcji Save Search co sprawia, że w wynikach wyszukiwania nie pokazują się linki do stron pornograficznych i nie wyświetla się pornograficzna grafika.

Łatwo można również całkowicie wyłączyć niepożądany serwis internetowy. Jeżeli do Listy adresów zakazanych i do listy Słów kluczowych dopiszemy np. słowo facebook, i zaznaczymy opcję Sprawdzaj klawiaturę wówczas próba wpisania tego słowa z klawiatury spowoduje zamknięcie przeglądarki, lub innego używanego programu.
Zaznaczenie opcji Sprawdzaj klawiaturę pozwala również na odczytanie w Raportach (wybieramy opcję - Klawisze), każdego tekstu wpisanego z klawiatury, adresów stron internetowych, w tym również loginów i haseł. Dzięki temu łatwo możemy sprawdzić ilość logowań na poszczególne serwisy społecznościowe danego dnia.

Ponadto zaznaczenie Sprawdzaj schowek spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł skopiować tekstu, w którym jest zakazane słowo.