^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Konfiguracja sieciowa

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Konfiguracja sieciowa


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 

 

W konfiguracji sieciowej mamy możliwość dokonania następującego wyboru opcji sieciowych:

1. Standardowa - program Motyl będzie INDYWIDUALNIE działał na tym komputerze bez powiązania z innymi komputerami w sieci.
Opcja ta powinna być wybierana przez użytkowników domowych - chyba że rodzic dysponuje odrębnym komputerem, z którego chce zarządzać komputerem dziecka.

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

2. Klient (uczeń) - program Motyl na tym komputerze będzie zarządzany z komputera nauczyciela. Nauczyciel będzie mógł zdalnie konfigurować program Motyl na komputerach uczniowskich.
Opcja ta wymaga podania adresu IP komputera nauczycielskiego.
Adres IP komputera nauczycielskiego możesz odczytać posługując się programem >>> ip.exe.

Adres IP musi być wpisany precyzyjnie, bez spacji i musi zawierać 3 kropki.

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

3. Serwer (nauczyciel) - na tym komputerze program Motyl nie kontroluje działania Internetu. Ustawienia poczynione tutaj w programie Motyl są wysyłane przez sieć na komputery uczniowskie.
Program w tej opcji powinien być zainstalowany na komputerze, z którego korzysta nauczyciel.

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet,


Odczytywanie adresu IP na komputerze nauczyciela:

W menu Start wybierz Uruchom i wpisz cmd.

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów

W czarnym oknie cmd wpisz ipconfig /all.

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron

Odszukaj linii Adres IP. W powyższym oknie jest to adres 192.168.0.253

Możesz również odczytać adres IP komputera nauczycielskiego posługując się programem: 
>>> ipseizer.exe.