^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Podgląd pulpitu

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Podgląd pulpitu - obrazy


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 

 

Opcje dodatkowe
>>> Czas dostępu do Internetu
>>> Podgląd Pulpitu
>>> Raport zdarzeń - Interwencje i Klawisze

 

Przy pierwszym wejściu do tej opcji należy ustawić częstotliwość zrzutu ekranu - o ile użytkownik chce rejestrować działania swojego dziecka. Minimalna częstotliwość to 5 minut.
Kliknięcie na danym obrazie powoduje jego wyświetlenie w wysokiej rozdzielczości, tak aby można było przeczytać wyświetlane teksty.
System rejestruje datę i czas zapisania danego obrazu.
Raz na jakiś czas musisz wybrać opcję Czyść w celu usunięcia dotychczasowych obrazów i zwolnienia przestrzeni dyskowej.

Ustawienie opcji filtrowania stron i listy słów zakazanych