^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Raportowanie czynności na komputerze

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych,

Raporty zdarzeń

Interwencje i klawisze


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 

 

Opcje dodatkowe
>>> Czas dostępu do Internetu
>>> Podgląd Pulpitu
>>> Raport zdarzeń - Interwencje i Klawisze

 

Okno raportów pokazuje Interwencje, czyli  niedozwolone zdarzenia jakie miały miejsce na komputerze, które wymagały interwencji programu. Mogły to być: próba wejścia na stronę pornograficzną, wpisanie wulgarnego słowa słowa z klawiatury, skopiowanie wulgarnego słowa do pamięci podręcznej.
Zdarzenia są zapisywane na zakładkach odrębnych dla każdego dnia z podaniem czasu wystąpienia.
Zaznaczenie opcji Wysyłaj raporty na podany adres e-mail, spowoduje samoczynne wysyłanie zestawu danych o interwencjach programu z poprzedniego dnia na adres opiekuna.

Dodatkowo wybierając jako rodzaj raportu opcję - Klawisze, możemy odczytać każdy tekst wpisany z klawiatury np. adresy stron internetowych, a również loginy i hasła.

Ustawienie opcji filtrowania stron i listy słów zakazanych