^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Lista adresów stron dozwolonych

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Lista adresów stron dozwolonych


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 


Opcje zaawansowane

>>> Zamykanie aplikacji
>>> Lista adresów dozwolonych
>>> Lista adresów zakazanych
>>> Słowa kluczowe
>>> Ochrona danych osobowych


Pamiętaj, że zakładka ta dotyczy tylko i wyłącznie adresu strony internetowej, a nie jej treści. Treścią strony internetowej zajmuje się zakładka Słowa kluczowe.

Bez programu filtrującego Motyl wszystkie strony staja się dla dziecka dozwolone, dostępne. Program Motyl dzięki wewnętrznemu algorytmowi część z tych stron dozwolonych uznaje za zakazane. Może się zdarzyć, że negatywna ocena strony przez programu nie jest słuszna.
Jeżeli program Motyl zamyka stronę (czyli uznał ją za zakazaną), a według Państwa oceny nie powinna być zamykana. to można temu w łatwy sposób zaradzić wpisując odpowiednie słowo na Listę adresów dozwolonych.

>>> Instrukcja video dotycząca zamykania zakazanych aplikacji
i listy adresów dozwolonych.
 


Zaznacz opcję Dopuść następujące strony. Następnie w okienko adresu wpisujemy adres strony np.: abc.pl i wybieramy Dodaj stronę do listy.
Możemy wpisać również pojedyncze słowo. Jeżeli na listę wprowadzimy słowo pistolet, wówczas otworzy się każda strona w adresie której znajduje się słowo pistolet, niezależnie od zawartości tej strony. Na przykład otworzą się strony: www.pistolet.pl, www.krzysiek/pistolet.html.
W adresach podawanych stron nie należy używać http://. Zamiast napisać http://www.pistolet.pl, napisz www.pistolet.pl, a jeszcze lepiej samo słowo pistolet.

Tak więc Lista adresów dozwolonych jest właściwie listą tych stron zakazanych, które wyjątkowo zgodziliśmy się dopuścić do oglądania.

Pamiętaj o tym, że nie należy wpisywać tych samych słów nas Listę adresów dozwolonych i Listę adresów zakazanych, gdyż nie można jednocześnie czegoś zakazywać i jednocześnie chronić.
Jeżeli na Listę adresów dozwolonych i na Listę adresów zakazanych wpiszesz to samo słowo wówczas zapis ten zostanie przez program zignorowany.

Ustawienie opcji filtrowania stron i listy słów zakazanych