^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Sekty

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Sekty


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 

 

Opcje zaawansowane
>>> Zamykanie aplikacji
>>> Lista adresów dozwolonych
>>> Lista adresów zakazanych | Sekty | Bramki SMS
>>> Słowa kluczowe
>>> Ochrona danych osobowych

 

Sekty istnieją i przystąpienie do nich często kończy się tragicznie. Pranie mózgu, ubezwłasnowolnianie, przemoc psychiczna, okrucieństwo, wyłudzanie pieniędzy od swoich wyznawców, to w ich przypadku codzienność. A wszystko zaczyna się o "miłości" i otoczenia "opieką".

Nie chcemy decydować, która organizacja religijna jest sektą, a która nie. Użytkownik samodzielnie musi podjąć decyzje i wprowadzić na Listę adresów zakazanych odpowiednie słowa, ewentualnie powielić listę jaką widać poniżej. Należy pamiętać, że nie wpisujemy całego słowa ale tylko jego powtarzającą się część przy odmianie przez przypadki. 

Dopisanie tych samych słów na listę Słów kluczowych znakomicie wzmocni działanie tej opcji.

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczna pracownia, bezpieczny Internet, bezpieczna szkoła, blokada czatów

 

Zaznaczenie opcji Sprawdzaj klawiaturę sprawi, że samo wpisanie niedozwolonego słowa spowoduje całkowite zamknięcie przeglądarki, lub innego programu, z którego korzysta użytkownik.

Zaznaczenie opcji Sprawdzaj schowek sprawi, że skopiowanie tekstów zawierających niedozwolone słowo będzie niemożliwe.