^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Zdalne wyłączanie i włączanie Internetu

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Zdalne włączanie i wyłączanie Internetu


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 


Opcja ta pozwala na zdalne włączenie lub wyłączenie Internetu na komputerach uczniowskich, co uniemożliwia używanie przeglądarki internetowej.
Dzięki temu nauczyciel może prowadzić lekcję bez kontrolowania czy uczniowie przypadkiem nie przeglądają stron internetowych

Procedura postępowania przy wyłączaniu Internetu.
Wejdź do opcji "Czas dostępu" -> Kliknij "Zablokuj wszystko" -> Akceptuj
Paleta czasu dostępu zostanie zabarwiona na szaro, co oznacza zakaz używania przeglądarek w każdym czasie.

Ustawienie opcji filtrowania stron i listy słów zakazanych

Procedura postępowania przy włączaniu Internetu.
Wejdź do opcji "Czas dostępu" -> Kliknij "Odblokuj wszystko" -> Akceptuj
Paleta czasu dostępu zostanie zabarwiona na niebiesko, co oznacza możliwość używania przeglądarek w każdym czasie.

Ustawienie opcji filtrowania stron i listy słów zakazanych