Opcje dodatkowe

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Opcje dodatkowe


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 

 

Opcje dodatkowe
>>> Czas dostępu do Internetu
>>> Podgląd Pulpitu
>>> Raport zdarzeń - Interwencje i Klawisze