Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^

Ogólny opis programu


Definicje podstawowych pojęć 

Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 

 

Biała lista ? to zbiór stron internetowych, które przeszły pozytywną weryfikację dokonaną przez program Motyl i zostały dopuszczone do oglądania. W programie Motyl użytkownik nie może bezpośrednio oddziaływać na Białą listę. Może to robić tylko pośrednio poprzez oddziaływanie na Czarną listę.

Strona dozwolona ? to strona znajdująca się na Białej liście.

Czarna lista ? to zbiór stron internetowych, które program Motyl uznał za niedopuszczone do wyświetlania. Czarna lista jest płynna i zmienia się wraz z zawartością stron internetowych. Czarna lista może być wzbogacana przez użytkownika poprzez dopisywanie słów na Liście adresów  zakazanych i na liście Słowa kluczowe. Dzięki tym zapisom Czarna lista rośnie, a Biała lista maleje. Każda strona znajdująca się w Internecie znajduje się na Białej bądź na Czarnej liście.

W programie Motyl nazwy te nie są jawnie używane. Są trzy listy o innych nazwach, i o specyficznych funkcjonalnościach. Wszystkie te listy są elementem zdefiniowanej wcześniej  Czarnej listy.  W interfejsie programu  noszą one nazwy:

- Lista adresów dozwolonych - nie ma ona nic wspólnego z Białą listą

- Lista adresów zakazanych

- Słowa kluczowe

Nazwy powyższe z uwagi na konieczność użycia krótkich sformułowań, są tylko skrótami myślowymi i nie odzwierciedlają w pełni funkcji zapisów  dokonywanych na tych listach. W istocie rzeczy wszystkie te trzy listy są listami adresów zakazanych. Samo słowo ?adres? użyte w interfejsie też nie jest do końca uprawnione, bo nie chodzi tu o adres strony, ale o ?słowo? które w adresie występuje. Każdy wpis pojedynczego słowa na listę powoduje konsekwencje nie dla jednego adresu, ale dla setek, czy tysięcy  adresów.

Lista adresów dozwolonych w rzeczywistości jest również listą pewnej grupy adresów niedozwolonych, blokowanych przez program Motyl, adresów pochodzących z Czarnej listy, które w drodze wyjątku chcemy dopuścić  do oglądania. Strony dopuszczone do oglądania poprzez zapis uczyniony na zakładce Lista adresów dozwolonych nie stają się elementem Białej listy. Nadal są elementem Czarnej listy, ale został dla nich uczyniony wyjątek i zostały dopuszczone do wyświetlania.

Tak więc konstrukcja logiczna programu jest taka, że program na podstawie wewnętrznych procedur wyświetla strony z Białej listy, blokuje strony z Czarnej listy, a Lista adresów dozwolonych jest listą nielicznych wyjątków, stron z Czarnej listy, które pomimo zakazu mają się jednak otwierać.

Nie należy wpisywać tych samych słów na Listę adresów dozwolonych i Listę adresów zakazanych, bo nie można strony zakazanej blokować i jednocześnie mimo zakazu i blokowania wyświetlać. Tak więc listy te są rozłączne i nie konkurują ze sobą.

Jeżeli użytkownik nieopatrznie, wbrew logice wpisze to samo słowo na Listę adresów dozwolonych i na Listę adresów zakazanych, czyli niejako mówi programowi, że daną stronę chce zamykać i jednocześnie mimo zakazu otwierać, czyli uczynić dla niej wyjątek, wówczas program uznaje to za błąd użytkownika i nie bierze tego zapisu pod uwagę.

 

Funkcjonalności programu

Wszystkie wymienione funkcje filtrowania są ustawiane przez użytkownika za pomocą zaznaczania opcji, lub za pomocą wpisów na Listę adresów zakazanych i listę Słów kluczowych.

 

 

 


program antypornograficzny | blokowanie stron internetowych według preferencji rodziców | filtr antywirusowy | blokada plików wykonywalnych