Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^

Portfel inwestycyjny

  Edukacja dla studentów |  Analiza finansowa |  Rachunkowość |  Matematyka finansowa
Portfel inwestycyjny |  Rachunek kosztów | Finanse przedsiębiorstw

 

 • portfele obligacji: cena czysta, cena brudna, YTM, duracja, duration zmodyfikowane, obligacje zero kuponowe, obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu


 • strategie inwestowania w obligacje: dopasowanie przepływów pieniężnych (Cash flow matching), Immunizacja


 • model CAPM


 • model wyceny arbitrażowej APT


 • ocena jakości zarządzaia portfelem (M2, IR)


 • Metoda MNK, covariancja i korelacja stóp zwrotu


 • miary efektywności (wskaźniki: Sharpe?a, Treynora, Jensena)


 • oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji i metody jej wyznaczania


 • ryzyko inwestycyjne na rynku kapitałowym i sposoby jego pomiaru


 • miary zmienności pozycyjne (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności pozycyjny) i klasyczne (odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, wariancja, klasyczny współczynnik zmienności)


 • miary wrażliwości (współczynnik beta)


 • miary zagrożenia (semiwariancja, semiodchylenie standardowe, poziom bezpieczeństwa)


 • teoria portfela wielu spółek, teoria portfela dwóch spółek


 • linia rynku kapitałowego CML


 • linia rynku papierów wartościowych SML


 • portfel z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka


 • portfel o minimalnym ryzyku


 • Teoria portfelowa Markowitza


 • krótka sprzedaż


 • wycena opcji (model Blacka-Scholesa)


 • budowanie optymalnego portfela inwestycyjnego w Excelu z wykorzystaniem narzędzia Solver


 

 

>>>Wstecz