^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Programy bezpłatne roku 2017

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. ,

Programy bezpłatne z roku 2017


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|


Pobierz instalator wpisz:
- jako adres e-mail: gratis
- jako kod aplikacji: gratis


Uwaga!
Oprogramowanie wymaga systemu wyższego niż Windows XP.

Szkoła Podstawowa klasy 4-6

- aktualna wyłącznie klasa 6
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa klasy 4-6, wersja 1.9.6 
Tego programu w roku szkolnym 2017/2018 można używać wyłącznie dla klasy 5 i 6.
- świadectwa: MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/37b/2

Szkoła Podstawowa Specjalna klasy 4-6

- program już nieaktualny
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa Specjalna klasy 4-6, wersja 2.0.4
- świadectwa: MEN-I/4/2
- arkusz ocen: MEN-I/38/2, I/38b/2

Gimnazjum (również klasy specjalne)

- programy aktualne
Download >>>Pobierz program: Gimnazjum wersja 2.2.0
- świadectwa: MEN-I/9/2, MEN-I/9-w/2, MEN-I/13b/2, MEN-I/13b-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II
Download >>>Pobierz program: Gimnazjum Specjalne (ocena opisowa) wersja 1.3.2
- świadectwa: MEN-I/11/2, MEN-I/15b/2
- arkusz ocen: MEN-I/40/2, MEN-I/40b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II
Download >>>Pobierz program: Gimnazjum Specjalne Przysposabiające do Pracy 1.1.4
- świadectwa: MEN-I/10/2, MEN-I/14b/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- program aktualny
Download >>>Pobierz program: Zasadnicza Szkoła Zawodowa wersja 1.6.0
- świadectwa: MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2, MEN-I/18a/2, MEN-I/18a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/45b/2


Szkoła Przysposabiająca do Pracy

- program nieaktualny
Download >>>Pobierz program: Szkoła Przysposabiająca do Pracy wersja 1.1.4 R2 
- świadectwa: MEN-I/19/2, MEN-I/20/2
- arkusz ocen: MEN-I/41b/2