^
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Dziennik Internetowy

Szkolny dziennik internetowy, Szkolny dziennik elektroniczny, szkolny dziennik wirtualny,


Informacje o programie


Informacje o programie | Instalacja | Jak zacząć | Cennik | Zamówienia

Szkolny dziennik internetowy, Szkolny dziennik elektroniczny, szkolny dziennik wirtualny, służy do wprowadzania i odczytywania ocen szkolnych uczniów przez przeglądarkę internetową. Elektroniczny Program Szkolny Dziennik Internetowy stanowi internetowy odpowiednik dziennika szkolnego. Jego stosowanie ułatwia pracę nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom szkół. Dziennik internetowy znakomicie ułatwia kontolę rodziców nad postępami w nauce swojego dziecka.
Nasz system jest jedynym profesjonalnym rozwiązaniem na polskim rynku.
Rodzice będą zachwyceni.
Szkolny Dziennik Internetowy możesz zamówić w dowolnym momencie roku szkolnego.

Inne jego zalety to:

 • pozwala wprowadzać nie tylko oceny, ale również nieobecności, komunikaty i uwagi o zachowaniu ucznia

 • ułatwia kontakt pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Poprzez wykorzystanie internetu, rodzice mają możliwość stałego kontrolowania wyników w nauce swoich dzieci, ich nieobecności w szkole oraz uwag o ich zachowaniu

 • daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, imprez okolicznościowych, itp.

Dzięki nadaniu każdemu użytkownikowi indywidualnego hasła, program pozwala na dostęp do danych tylko upoważnionym osobom.
Program został podzielony na 5 modułów:

I. Administrator
Administrator wykonuje następujące czynności:
- wprowadzanie danych nauczycieli
- zakładanie klas i przypisuje im wychowawców
- wprowadzanie nazw przedmiotów i przydzielanie im nauczycieli
- wprowadzanie danych uczniów
- wprowadzanie komunikatów, które ukażą się u wszystkich rodziców uczniów z danej szkoły
- ustalanie i resetowanie hasła każdego ucznia i każdego nauczyciela
- dokonywanie promocji uczniów do następnej klasy (tym samym automatyczne tworzenie nowych tabel na kolejny rok szkolnych)

II. Dyrektor szkoły
Dyrektor wykonuje następujące czynności:
- oglądanie ocen we wszystkich klasach
- wprowadzanie komunikatów, które ukażą się u wszystkich rodziców uczniów szkoły

III. Wychowawca klasy
Wychowawca klasy może wprowadzać następujące dane:
- Wprowadzanie danych uczniów
- wprowadzanie ocen, nieobecności i uwag wszystkim uczniom swojej klasy
- wprowadzanie komunikatów, które wyświetlą się u wszystkich rodziców uczniów z danej klasy
- drukowanie karty ocen danego ucznia
- drukowanie karty ocen wszystkich uczniów w klasie
- drukowanie karty ocen z danego przedmiotu
- ustalanie i resetowanie hasła każdego ucznia ze swojej klasy
- przegladanie statystyk ocen, nieobecności i uwag

IV. Nauczyciel
Nauczyciel może wprowadzać następujące dane:
- wprowadzanie ocen i uwag z przedmiotu, którego naucza w danej klasie
- przegladanie statystyk ocen, nieobecności i uwag

V. Rodzic i uczeń
Mają dostęp do następujących danych:
- oceny
- lista nieobecności
- uwagi wychowawcy
- uwagi nauczyciela
- ogłoszenia dyrektora
- ogłoszenia wychowawcy

Dzięki naszemu Szkolnemu Dziennikowi Internetowemu rodzic może przez Internet na bieżąco kontrolować postępy w nauce swojego dziecka i dlatego szybko może reagować na niepokojące sygnały dotyczące zachowania, frekwencji i wyników w nauce. Tak szybka komunikacja ze szkołą znacznie wpływa na skuteczność opieki nad dzieckiem.
Obsługa Dziennika Internetowego jest prosta i bardzo wygodna.

>>> Dokumentacja dla Administratora
>>> Dokumentacja dla Dyrektora
>>> Dokumentacja dla Wychowawcy
>>> Dokumentacja dla Nauczyciela