^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Pobierz wersję PEŁNĄ z roku 2016

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. ,

Świadectwa wersje PEŁNE 2016Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|

 

Pracę z programem rozpoczynamy od dodania ucznia. Wówczas w panelu po lewej stronie pojawia się jego nazwisko i dokumenty, czyli świadectwa i arkusz ocen.
Nasze programy do zapisu danych wykorzystują dysk użytkownika. Informacje nie są przechowywane w Internecie.

Ocena Opisowa, również klasy specjalne

Download >>>Wersja PEŁNA: Ocena opisowa klasy 1-3 wersja 1.8.0
- świadectwo: MEN-I/1/2
- arkusz ocen: MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2

>>>Wersja DEMO: Ocena opisowa klasy 1-3 wersja 1.8.0
- świadectwo: MEN-I/1/2
- arkusz ocen: MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2

Szkoła Podstawowa klasy 4-6 (również klasy specjalne)

Download >>>Wersja PEŁNA: Szkoła Podstawowa klasy 4-6, wersja 1.9.2 
- świadectwa: MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2, MEN-I/6a/2, MEN-I/6a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/37b/2

>>>Wersja DEMO: Szkoła Podstawowa klasy 4-6, wersja 1.9.2 
- świadectwa: MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2, MEN-I/6a/2, MEN-I/6a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/37b/2


Download >>>Wersja PEŁNA: Szkoła Podstawowa Specjalna klasy 4-6, wersja 2.0.2
- świadectwa: MEN-I/4/2, MEN-I/7/2
- arkusz ocen: MEN-I/38/2, I/38b/2


>>>Wersja DEMO: Szkoła Podstawowa Specjalna klasy 4-6, wersja 2.0.2
- świadectwa: MEN-I/4/2, MEN-I/7/2
- arkusz ocen: MEN-I/38/2, I/38b/2

Gimnazjum (również klasy specjalne)

Download >>>Wersja PEŁNA: Gimnazjum wersja 2.1.6
- świadectwa: MEN-I/9/2, MEN-I/9-w/2, MEN-I/13a/2, MEN-I/13a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2

>>>Wersja DEMO: Gimnazjum wersja 2.1.6
- świadectwa: MEN-I/9/2, MEN-I/9-w/2, MEN-I/13a/2, MEN-I/13a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2


Download >>>Wersja PEŁNA: Gimnazjum Specjalne (ocena opisowa) wersja 1.3.0
- świadectwa: MEN-I/11/2, MEN-I/15a/2
- arkusz ocen: MEN-I/40/2, MEN-I/40b/2


>>>Wersja DEMO: Gimnazjum Specjalne (ocena opisowa) wersja 1.3.0
- świadectwa: MEN-I/11/2, MEN-I/15a/2
- arkusz ocen: MEN-I/40/2, MEN-I/40b/2Download >>>Wersja PEŁNA: Gimnazjum Specjalne przysposabiające do pracy 1.1.2
- świadectwa: MEN-I/10/2, MEN-I/14a/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2


>>>Wersja DEMO: Gimnazjum Specjalne przysposabiające do pracy 1.1.2
- świadectwa: MEN-I/10/2, MEN-I/14a/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2

Liceum

Download

>>>Pobierz program: Liceum wersja 1.7.4
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/42b/2


Download >>>Pobierz program: Liceum dla dorosłych 1.2.2
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/47b/2

Technikum

Download >>>Pobierz program: Technikum wersja 1.6.0
- świadectwa: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/44b/2

Szkoły Artystyczne (również Muzyczna)

- ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
- ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła muzyczna I stopnia
- szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła sztuki tańca
- ogólnokształcąca szkoła baletowa
- szkoła sztuki cyrkowej
- ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
- liceum plastyczne
- Szkoła Plastyczna I stopnia w Radomiu
- Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego
- Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem
- Ogólnokształcąca Eksperymentalna Zintegrowana Szkoła Muzyczna w Warszawie
- Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia w Mińsku Mazowieckim


Download >>> Pobierz program: Szkoły Artystyczne, wersja 1.1.6  
- świadectwa:  ART/1, ART/1/w, ART/3, ART/3/w,  ART/20, ART/20/w 
ART/7, ART/7/w, ART/27, ART/27/w
- arkusz ocen: ART/80, ART/84


Download >>>Pobierz program: Szkoły Artystyczne, wersja 1.1.2 
- świadectwa:  ART-II/200/3,  ART-II/200/3a, ART-II/201/3,  ART-II/201-w/3,  ART-II/201/3, ART-II/201-w/3, ART-II/203/3b,  ART-II/203-w/3b,  ART-II/201/3c, ART-II/201-w/3c, ART-II/204/3,  ART-II/205/3,  ART-II/205-w/3,  ART-II/205/3a, ART-II/205-w/3a, ART-II/220/3,  ART-II/220-w/3, ART-II/221/3, ART-II/221-w/3 
- arkusz ocen:  MEN-II/280/3,    MEN-II/281/3 ,  MEN-II/283/3

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Download >>>Pobierz program: Zasadnicza Szkoła Zawodowa wersja 1.6.0
- świadectwa: MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2, MEN-I/18a/2, MEN-I/18a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/45b/2


Download >>>Pobierz program: Szkoła przysposabiająca do pracy wersja 1.1.4 
- świadectwa: MEN-I/19/2, MEN-I/20/2
- arkusz ocen: MEN-I/41b/2

Szkoła Policealna

Download >>>Pobierz program: Szkoła Policealna wersja 1.3.6 
- świadectwa: MEN-I/33/2
- arkusz ocen:  MEN-I/46b/2

Zaświadczenia o ukończeniu kursu

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wersja 1.2.4
- świadectwo: MEN-III/1 i wiele innych wzorów

Prawo jazdy

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu na prawo jazdy wersja 1.0.6

Dokumenty szkolne

Download >>>Pobierz program: Drukowanie Dokumentów Szkolnych, wersja 1.0.0 
przekazanie ucznia, przyjęcie ucznia