^Back To Top
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

BelferCommander

zarządzanie pracownią komputerową

 

Zarządzanie komputerami w sieci

Informacje o programie | Instalacja | Lista programów | Podgląd | Blokowanie | Demo  
Cennik/Zamówienia


BelferCommander


BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Program ten umożliwia zdalne wykonanie wielu czynności na komputerze ucznia. Jego obsługa jest bardzo prosta, a efekty bardzo zachęcające. Zdalne czynności mogą być wykonane na pojedynczym komputerze ucznia lub na wszystkich komputerach jednocześnie.

Między innymi możesz na komputerze ucznia zdalnie:
- uruchamiać dowolne programy
- uruchomić dowolną stronę internetową
- wyłączyć dowolny program
- blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor
- podglądać stan Pulpitu monitora ucznia
- wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia
- wysłać wiadomość na komputer ucznia
- odebrać wiadomość z komputera uczniaInstalacja

Wysyłanie informacji na komputer ucznia

Instalacja


Informacje o programie | Instalacja | Lista programów | Podgląd | Blokowanie | Demo  

Cennik/Zamówienia


Do instalacji służą dwa programy na komputerze uczniów Wersja - uczeń, a na komputerze nauczyciela Wersja - nauczyciel.

 

Nauczyciel
Instalację należy rozpocząć od komputera nauczyciela za pomocą pliku InstalatorAdalexBelferNauczyciel.exe. Po zainstalowaniu należy program uruchomić ze skrótu na Pulpicie lub Menu Start i dopiero wtedy można przystąpić do instalacji na komputerach uczniowskich. Wersję Nauczyciel można zainstalować i używać wyłącznie na koncie z uprawnieniami Administratora.
Komputerowi nauczycielskiemu należy zapewnić stały adres IP.

Uczeń
Na komputerze ucznia należy zalogować się jako Administrator i uruchomić instalację za pomocą pliku InstalatorAdalexBelferUczen.exe. Program będzie automatycznie uruchamiał się po włączeniu komputera ucznia i zalogowaniu się na dowolne konto.
Podczas instalacji programu na komputerze ucznia wymagane jest uruchomienie wersji Nauczyciel na komputerze nauczyciela.

Po zainstalowaniu wersji Uczeń w oknie konfiguracyjnym należy wpisać adres IP Nauczyciela oraz ustawić hasło do konfiguracji.

BelferCommander 

Lista programów

Zdalne właczanie i wyłączanie programów

 

Lista programów


Informacje o programie | Instalacja | Lista programów | Podgląd | Blokowanie | Demo

Cennik/Zamówienia


Jeżeli jakiś niesforny uczeń zamiast zajmować się tym czym powinien przegląda stDziennik rony internetowe czy też układa pasjansa wówczas wskazując jego komputer możemy podejrzeć procesy (programy) uruchomione na jego komputerze i zdalnie je wyłączyć, wskazując na liście odpowiedni program i wybierając Zamknij program.

Możemy również uruchomić dowolny program na komputerze ucznia wybierając Uruchom program. W polu edycyjnym wpisujemy nazwę programu np: winword, notepad, excel, itp. Można również w ten sam sposób otworzyć dowolną stronę internetową wpisując: www.adalex.pl, www.google.pl, www.wp.pl.

Po każdej wykonanej czynności musimy wywołać polecenie Odśwież listę aby zobaczyć uaktualnioną listę procesów.

BelferCommander


 

Blokowanie myszki, klawiatury, monitora...

Blokowanie myszki, klawiatury, monitora na komputerach uczniów

 

BlokowanieInformacje o programie | Instalacja | Lista programów | Podgląd | Blokowanie | Demo

 Cennik/Zamówienia


Możliwości zawarte w zakładkach Różne i Operacje zbiorcze pozwolą Wam zapanować nad każdym z komputerów uczniowskich. Określone czynności możemy wykonać na pojedynczym komputerze ucznia lub na wszystkich komputerach uczniowskich jednocześnie.

Możemy:
- wyłączyć/włączyć monitor ucznia
- wyłączyć/włączyć myszkę ucznia
- wyłączyć/włączyć klawiaturę ucznia
- wyłączyć, wylogować, zrestartować komputer
- wysłać wiadomość na monitor ucznia
- odebrać wiadomość od uczniaBelferCommander
BelferCommander - pobierz DEMO

Wersja czaowa programu do zdalnego zarządzania komputerami

Pobierz program BelferCommander


Informacje o programie | Instalacja | Lista programów | Podgląd | Blokowanie | Demo

 Cennik/Zamówienia

Aby sprawdzić, czy BelferCommander spełnia Twoje wymagania udostępniliśmy bezpłatną 30-dniową wersję testową programu. Dzięki temu możesz mieć pewność, że produkt ten doskonale spełnia swoje zadanie.


Jeśli w Panelu Nauczyciela nie pojawiają się nazwy komputerów Uczniów lub występują inne problemy komunikacyjne, wówczas powinieneś zmienić ustawienia Zapory Systemowej.
Panel Sterowania -> Zapora Systemu Windows -> Ustawienia Zaawansowane.
Następnie z lewej strony wybrać Reguły Przychodzące, a z prawej wybrać Nowa Reguła i wskazać plik nauczyciel.exe lub uczen.exe w folderze c:/Program Files(x86)/Adalex-Belfer... Z dostępnych możliwości należy wybrać "Zezwalaj na połączenie". Podobnie należy uczynić z Regułami Wychodzącymi. Czynności te należy wykonać na komputerach uczniowskich i na komputerze nauczyciela.