Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
Adalex Grzegorz Zawadzki, 98-100 Ostrów, Rogaczewska 9

Godnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz w związku z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Adalex, 98-100 Ostrów, Rogaczewska 9

2) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kierować do Adalex pod numerem telefonów 606 337 849lub za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym np. sądom lub organom ścigania, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Odbiorcami niektórych danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) prawo do żądania ograniczenia zakresu przetwarzanych danych osobowych;
e) prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych;

6. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w Adalex, 98-100 Ostrów, Rogaczewska 9, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa lub konieczność wystawienia faktury czy innego dokumentu.

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania umowy, a następnie niektóre z nich będą archiwizowane przez okres pięciu lat w celu ewentualnej kontroli organów finansowych.