Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^

Regulamin

 

Regulamin

 

I. Informacje podstawowe

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem ustalony zostaje przez
Przedsiębiorstwo Adalex Grzegorz Zawadzki
98-100 Ostrów, Rogaczewska 9
NIP: 7260257739
tel. 606 337 849

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W Regulaminie określone są rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo Adalex, będące operatorem Serwisu internetowego www.adalex.pl.

3. Korzystając z Serwisu Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Definicje:
1) Serwis - strona internetowa Przedsiębiorstwa Adalex www.adalex.pl, na której można przeglądać ofertę, oraz dokonywać zamówienia.
2) Klient - osoba, która zamierza zakupić produkty oferowane przez Przedsiębiorstwo Adalex.

5. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.11.2018 r.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz warunki ich świadczenia

1. Przedsiębiorstwo Adalex zajmuje się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania komputerowego dla szkół, odbiorców instytucjonalnych, oraz odbiorców domowych, sprzedażą oprogramowania innych firm, wydawaniem książek, sprzedażą odzieży.

2. Wymagany system operacyjny, czas trwania licencji, wysokość kosztów przesyłki dla każdego ze sprzedawanych programów są podane na podstronie tego programu.

3. Każdy ze sprzedawanych programów można pobrać ze strony www.adalex.pl w wersji pełnej z ograniczonym czasem działania i zapoznać się z jego funkcjonalnością przed złożeniem zamówienia.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, a w szczególności podanie poprawnego adresu pocztowego i adresu e-mail, lub wysłanie analogicznych danych na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przekazanie ich telefonicznie oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Przedsiębiorstwo Adalex to urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną wersję przeglądarki internetowej z włączoną obsługą javascript.

6. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wprowadzania do formularza treści o charakterze bezprawnym.

7. Przedsiębiorstwo Adalex informuje, że osoby korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną są narażone na możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, wśród nich wirusy i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, na przykład w momencie otwierania i wysyłania wiadomości e-mail, wypełniania formularza zamowienia, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer, lub inne urządzenie, które wykorzystuje do komunikowania się w Internecie, w aktualny program antywirusowy. Innym szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną jest działalność hackerów, dążących do włamania się do serwisu Przedsiębiorstwa Adalex (np. ataki na jego witryny, zainfekowanie stron internetowych), jak i do systemu informatycznego Klienta.
Klient jest odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich uzasadnionych środków, które zapewnią bezpieczeństwo danych w trakcie ich wprowadzania do formularza zamówienia i do treści e-maila.
Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Przedsiębiorstwo Adalex, nowoczesnych technologii zapobiegających przed w/w sytuacją nie istnieją doskonałe zabezpieczenia chroniące przed niepożądanymi działaniami.

8. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu.

9. Zamówienia można składać:
- za pomocą formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez 24 godziny na dobę
- telefonicznie pod numerem 606 337 849 w dni robocze w godzinach 8.30-18.30
Zamówienia będą relizowane w ciągu 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.

10. Dostępne formy płatności to:
- przedpłata na konto jeśli taki jest wybór Klienta
- przelew na konto po odbiorze przesyłki
- gotówka przy odbiorze przesyłki

III. Ochrona danych osobowych


1. Przedsiębiorstwo Adalex jest Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przechowuje i przetwarza je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa przewidzianych prawem.

2. Dane osobowe zbierane są w celu sprzedaży produktów Przedsiębiorstwa Adalex i towarów handlowych i będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

3. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Przedsiębiorstwa Adalex są poufne i nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.


IV. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyn, należy jedynie wysłać do sprzedwcy pismo, lub e-maila o chęci zwrotu towaru. W ciągu 14 dni od wysłania pisma o chęci zwrotu twowru klient musi na swój koszt odesłać towar do Przedsiębiorstwa Adalex w stanie niezmienionym.

2. Klient może również zrezygnować ze złożonego już zamówienia dzwoniąc pod numer telefonu 606 337 849 lub wysyłając informację pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeśli towar został już wysłany Klient może odmówić odbioru przesyłki.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku jeżeli zamówiony towar posada wady (towar uszkodzony, niezgodny z zamówieniem) Klient zgłasza reklamację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numer tel. 606 337 849 lub w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Adalex.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni. W przypadku uznania reklamacji nastąpi wymiana towaru lub wypłata równowartości zareklamowanego towaru na konto bankowe Klienta. W przypadku uznania reklamacji i wymiany towaru koszty ponownego wysłania przesyłki ponosi sprzedający.

VI. Postanowienia końcowe

1. Przedsiębiorstwo Adalex nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowane siłą wyższą, przyczynami technicznymi, działaniami operatora telekomunikacyjnego lub innymi przyczynami od niego niezależnymi.

2. Aktualny tekst Regulaminu publikowany jest na stronie internetowej www.adalex.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na stronie internetowej www.adalex.pl.pl nie wcześniej jednak niz 7 dni od daty ich opublikowania.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W sprawach spornych właściwy będzie Sąd w Łodzi.

>>>Zapoznaj się polityką prywatności i szczegółami dotyczącymi ochrony danych osobowych w firmie Adalex
>>>Zapoznaj się z zasadami stosowania plików cookies na stronach adalex.pl