^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Blokowanie myszki, klawiatury, monitora...

Blokowanie myszki, klawiatury, monitora na komputerach uczniów

 

BlokowanieInformacje o programie | Instalacja | Lista programów | Podgląd | Blokowanie | Demo

 Cennik/Zamówienia


Możliwości zawarte w zakładkach Różne i Operacje zbiorcze pozwolą Wam zapanować nad każdym z komputerów uczniowskich. Określone czynności możemy wykonać na pojedynczym komputerze ucznia lub na wszystkich komputerach uczniowskich jednocześnie.

Możemy:
- wyłączyć/włączyć monitor ucznia
- wyłączyć/włączyć myszkę ucznia
- wyłączyć/włączyć klawiaturę ucznia
- wyłączyć, wylogować, zrestartować komputer
- wysłać wiadomość na monitor ucznia
- odebrać wiadomość od uczniaBelferCommander