^
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Najczęściej zadawane pytania

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej


Najczęściej zadawane pytania


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|

1. Problemy związane ze zbyt niskim poziomem uprawnień na koncie, na którym jesteś zalogowany objawiające się w następujący sposób:
- nie otwiera się okienko dodawania ucznia lub szablonu danych szkoły
- szablon danych szkoły nie pamięta wprowadzonych danych
- przy próbie druku pojawia się komunikat o błędzie
- przy próbie zapisu pliku pojawia się komunikat o błędzie
- przy otwieraniu okienka Formatowania (Kalibracji) pojawia się komunikat o błędzie
- przy uruchamianiu programu ukazuje się komunikat systemowy o braku skojarzenia pliku
- przy innych czynnościach pojawia się komunikat o błędzie

Co możesz zrobić:
a) Porada uniwersalna rozwiązująca 90% problemów. Uruchamiaj program prawym przyciskiem myszy i wybieraj "Uruchom jako Administrator".
b) Porada "a" okazała się nieskuteczna. Konto którym się posługujesz nie ma pełnych uprawnień administratora. Odinstaluj program i wykonaj poradę nr 7. Zrestartuj komputer. Zainstaluj program.
c) Porada "b" okazała się nieskuteczna. Odinstaluj program. Zainstaluj go ponownie klikając na pliku instalacyjnym prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego Uruchom jako Administrator.
d) Porada "c" okazała się nieskuteczna. Wchodzimy na dysk C:.
Sprawiamy aby foldery ukryte były widoczne. Zakładka Widok -> Opcje -> Zmień opcje folderów i wyszukiwania -> Zakładka Widok -> Zaznaczamy opcję: Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.
Na dysku c: wchodzimy do folderu Program Data, następnie usuwamy folder Adalex... Dokonujemy pierwszego uruchomienia programu do drukowania świadectw "Jako administrator".

2. Napisy wprowadzane na świadectwo nie mieszczą się w przeznaczonych do tego miejscach.
Może to oznaczać, że masz ustawioną czcionkę na wyświetlanie w opcji 125%. Trzeba wrócić do ustawienia 100%.
W Windows 8 robimy to w sposób następujący:
1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Pulpicie
2. Wybieramy "Rozdzielczość ekranu"
3. Zaznaczamy "Pozwól mi wybrać jeden poziom skalowania..."
4. Wybieramy opcję 100%
Windows 10.
Prawy przycisk na Pulpicie -> Ekran -> Skalowanie i układ -> 100%
Po wykonaniu zmian zrestartować komputer.

3. Jak sprawić żeby dane pole pomimo braku wpisu nie było wykreskowane.
Wystarczy wprowadzić do niego SPACJĘ.

4. Na drugiej stronie świadectwa ostatni wiersz w bloku ''Indywidualny tok nauki'' i ''Szczególne osiągnięcia'' pomimo małej ilości tekstu jest wyrównywany obustronnie, co sprawia, że odległości między wyrazami są bardzo duże.
Na końcu tego wiersza należy dodać odpowiednią ilość SPACJI. Im więcej spacji tym mniejsze będą odległości między wyrazami.

5. W programie nie ma polskich znaków
W Panelu Sterowania należy wybrać Region -> zakładka Administracyjne -> Zmień Ustawienia Regionalne Systemu -> W okienku należy wprowadzić "Polski"
Jeżeli jednak był "Polski", a pomimo tego nie ma polskich znaków, należy wybrać np. "Niemiecki", zrestartować komputer. Następnie ponownie wybrać "Polski" i zrestartować komputer.

6. Po uruchomieniu pobranego pliku instalacyjnego i rozpoczęciu instalacji instalator nie potrafi pobrać z Internetu kolejnego pliku. Pojawia się komunikat o błędzie.
Zdarza się to w niektórych pracowniach z siecią z serwerem SBS. Musisz zastosować instalację lokalną..

7. Po uruchomieniu pobranego pliku instalacyjnego i rozpoczęciu instalacji pojawia się komunikat "Błąd podczas próby tworzenia pliku deinstalacji", lub też pojawiają się inne komunikaty o błędzie podczas używania programu.
Na koncie użytkownika są zbyt małe uprawnienia.
- otwórz Panel Sterowania
- w prawym górnym rogu w okienku wyszukiwania wpisz "uprawnienia"
- wybierz opcję: "Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika"
- przesuń suwak na pierwszą lub drugą pozycję od góry
 

 

 

 

 

Drukowanie świadectw

Drukowanie świadectw na giloszach, ocena opisowa, drukowanie świadectw na giloszach, programy do drukowania świadectw szkolnych

 

Świadectwa szkolne


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|

Zamówienie realizujemy w ciągu 1 godziny.

W roku 2018 r. zmianie uległy wzory świadectw i arkuszy ocen: w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej, klasie 4 i 7 Szkoły Podstawowej, w Szkole Podstawowej Specjalnej, w Szkole Branżowej I stopnia, w Szkole Przysposabiającej do Pracy, w Szkole Policealnej.

Istotne informacje o programie:
- licencja obejmuje komputery szkolne i domowe nauczycieli
- nie ma ograniczeń ilości instalacji
- nie pobieramy rocznych abonamentów
- programy posiadają funkcję druku dwustronnego
- dane uczniów są zapisywane na dyskach komputerów
- dane uczniów nie są zapisywane na serwerach internetowych

Telefon do spraw handlowych i serwisowych : tel. 606 337 849.

Drukowanie świadectw na giloszach, dla gimnazjum, liceum technikum szkoły podstawowej, ocena opisowa, sp, drukowanie świadectwa dla gimnazjum, liceum szkoły podstawowej, technikum, sp, ocena opisowa, drukowanie świadectw na giloszach, programy do drukowania świadectw szkolnych
Świadectwa Szkolne, to programy służące do drukowania świadectw szkolnych.
Programy te pozwalają w komfortowy sposób zrealizować wypełnienie i wydrukowanie świadectw szkolnych na giloszach, wydrukowanie arkuszy ocen i kartek z ocenami na wywiadówkę.

Oto niektóre z cech tych programów:
- wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać
-
dzięki opcji formatowania poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki
- wypełnione świadectwa można w postaci pliku przenosić na inny komputer
- puste pola zostają automatycznie wykreskowane
- wstawianie ocen odbywa się poprzez wskazywanie odpowiedniej opcji myszką
- program posiada funkcję druku wykazu ocen na wywiadówkę
- program drukuje świadectwo na czystym druku - giloszu, dostępnym w placówkach Cezasu. Gilosze można kupić również u nas.

 

Pobierz:
Rozporządzenie MEN z 26 kwietnia 2018 r.
>>> strony 1- 46, w tym załączniki nr 1, 2
>>> strony 47 - 216, w tym załącznik nr 3,
>>> strony 217 - 287, w tym załączniki nr 4, 5, 6, 7

Pobierz plik ze wzorami zaświadczeń o ukończeniu kursu według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej >>>z dnia 18 sierpnia 2017.

Pobierz plik ze wzorami świadectw dla szkół artystycznych według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>>z dnia 25 kwietnia 2017.

Pobierz plik ze wzorami świadectw według rozporządzenia MEN >>>z dnia 18 stycznia 2017.

Pobierz plik z treścią rozporządzenia MEN >>>z dnia 18 stycznia 2017.





Instrukcja obsługi VIDEO

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej

 

Instrukcje VIDEO


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|


- Jeżeli chcesz aby dane pole nie zostało wykreskowane wystarczy wprowadzić do niego spację.
- Nigdy nie zapisuj pustego pliku.

Kolejność wprowadzania danych do programu powinna być następująca:

Szablon danych szkołySzablon danych szkołyUtwórz szablon danych szkoły. Szablon szkoły wraz z danymi ucznia sprawia że pierwsza strona świadectwa będzie całkowicie wypełniona.

Dodaj ucznia
Dodaj nowego ucznia. Uczeń pokaże się na liście w oknie po lewej stronie.


Zapisz plik Zapisz plik ze świadectwami na dysku, nadaj mu nazwę. Pamiętaj! Nigdy nie zapisuj pustego pliku, musisz mieć wprowadzonego przynajmniej jednego ucznia.
Po wprowadzeniu kolejnych danych zawsze zapisuj plik pod inną nazwą np. klasa1b-1, klasa1b-2, klasa1b-3.... . W przypadkach losowych uchroni cię to od utraty wszystkich danych, zawsze będziesz mógł wrócić do poprzedniego pliku.


Nowy plik

Wykonaj podwójne kliknięcie na nazwisku uczniu w celu rozwinięcia jego dokumentów.
Zobaczysz listę wszystkich dokumentów dostępnych dla danego ucznia.
Zaznacz jeden z dokumentów, którym chcesz się zająć. Np. świadectwo klasy II.


Edycja dokumentu Dokonaj edycji wybranego dokumentu (świadectwa, arkusza ocen, kartki na wywiadówkę) w celu wpisania lub poprawienia danych.


Edycja dokumentu Na dole okna edycyjnego zobaczysz 3 opcje.
1. Wczytaj dane szkoły - kliknięcie spowoduje wczytanie na pierwszą stronę świadectwa zapisów z "szablonu danych szkoły".
2. Zwijanie wierszy - to opcja dla oceny opisowej. Bez zawijania wierszy to Ty decydujesz, za pomocą klawisza Enter, kiedy wiersz będzie się kończył. Ta opcja sprawi, że masz całkowitą kontrolę nad tekstem. Pamiętaj! Skasuj spacje na końcu każdego wiersza.
Włączenie zwijania wierszy sprawi, że program sam będzie decydował kiedy tekst przechodzi do kolejnego wiersza. Jest to raczej gorszy wybór.
3. Szablon oceny opisowej - ta opcja umożliwi ci dostęp do sformułowań w Sp w klasach 1-3 jakie możesz wstawić do pola "Zachowanie" i do pola "Obowiązkowe zajęcia edukacyjne".
Pamiętaj:
- skasuj spacje na końcu każdego wiersza
- czasem jest konieczność dodania 1-2 spacji pomiędzy wyrazami w wierszu
- jeżeli krótki wiersz jest wyrównywany dwustronnie (justowany), a powinien być wyrównywany do lewej, wówczas dodaj kilka spacji na końcu wiersza


Nowy plik
W "Szablonie oceny opisowej" mamy dwie zakładki "Zachowanie" i "Ocena opisowa". Podwójne kliknięcie na danym sformułowaniu spowoduje wprowadzenie go na świadectwo. Przyciski "Dodaj" służą do wprowadzenia Twoich sformułowań do zasobów jakimi dysponuje program, tak aby można było z nich korzystać przy kolejnych uczniach.


Inne ikonki.

Nowy plik
Tworzenie nowego pliku ze świadectwami.
Otwórz plik
Otwieranie pliku ze świadectwami zapisanego na dysku.
Edytuj ucznia
Edytowanie danych ucznia w celu ich zmiany.
Usuń ucznia Usuwanie danych ucznia. Zastosowanie tej opcji spowoduje usunięcie ucznia wraz z jego świadectwami.
Drukowanie dokumentu
Drukowanie dokumentu - świadectwa, arkusza ocen, kartki na wywiadówkę.
Pomoc do programu
Plik pomocy z instrukcją obsługi.
Wiadomość do autora programu
Wysyłanie wiadomości do autora programu.



Instrukcje video.

  >>> Film z instrukcją instalacji programu.

>>> Film z instrukcją wypełniania "Szablonu danych szkoły" i "Danych ucznia".

>>> Film z instrukcją edytowania i wypełniania świadectwa.

>>> Film z instrukcją wypełniania arkusza ocen.

>>> Film z instrukcją obsługi Oceny Opisowej. Metoda kopiuj wklej.


 

Pobierz program

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. ,

Pobierz program "Świadectwa Adalex 2018"


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|


W roku 2018 r. zmianie uległy wzory świadectw i arkuszy ocen: w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej, klasie 4 i 7 Szkoły Podstawowej, w Szkole Podstawowej Specjalnej, w Szkole Branżowej I stopnia, w Szkole Przysposabiającej do Pracy, w Szkole Policealnej.

Istotne informacje o programie:
- licencja obejmuje komputery szkolne i domowe nauczycieli
- nie ma ograniczeń ilości instalacji
- nie pobieramy rocznych abonamentów
- programy posiadają funkcję druku dwustronnego
- dane uczniów są zapisywane na dyskach komputerów
- dane uczniów nie są zapisywane na serwerach internetowych

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. niektóre świadectwa posiadają znak PRK I lub PRK II.


Uwaga!
Klienci, którzy nie zakupili aktualizacji programu (wymagającą nowych kluczy), mogą pobrać wcześniejszą wersję >>> z roku 2016, która wymaga kluczy z lat ubiegłych.


Oprogramowanie wymaga systemu wyższego niż Windows XP.

Szkoła Podstawowa również klasy specjalne

Download >>>Pobierz program: Ocena opisowa klasy 1-3 wersja 3.1.2 R1
- świadectwo: MEN-I/1/1
- arkusz ocen: MEN-I/37b/2, MEN-I/45/1
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa klasy 4-8, wersja 3.1.0 
- import danych uczniów z sp1-3 i z sp4-6 (15.06.2018)
- świadectwa:
MEN-I/3/1, MEN-I/4-w/1 - klasa 4 i 7
MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2 - klasa 5 i 6
- arkusz ocen:
MEN-I/45/1 - klasa 4 (dołącza się jako wkładkę do dotychczas prowadzonego arkusza MEN-I/37b/2)
MEN-I/37b/2 - klasa 5 i 6
MEN-I/63m/2 - klasa 7 (dołącza się jako wkładkę do dotychczas prowadzonego arkusza MEN-I/37b/2)
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa klasy 4-6, wersja 1.9.6 
Tego programu w roku szkolnym 2017/2018 można używać wyłącznie dla klasy 5 i 6.
- świadectwa: MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/37b/2
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa Specjalna klasy 1-8, wersja 3.0.4 R1
- świadectwa: MEN-I/6/1
- arkusz ocen: MEN-I/46/1

Gimnazjum (również klasy specjalne)

Download >>>Pobierz program: Gimnazjum wersja 2.2.0
- świadectwa: MEN-I/9/2, MEN-I/9-w/2, MEN-I/13b/2, MEN-I/13b-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II
Download >>>Pobierz program: Gimnazjum Specjalne (ocena opisowa) wersja 1.3.2
- świadectwa: MEN-I/11/2, MEN-I/15b/2
- arkusz ocen: MEN-I/40/2, MEN-I/40b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II
Download >>>Pobierz program: Gimnazjum Specjalne Przysposabiające do Pracy 1.1.4
- świadectwa: MEN-I/10/2, MEN-I/14b/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II

Liceum

Download >>>Pobierz program: Liceum wersja 1.7.4
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/42b/2

Liceum dla dorosłych

Download >>>Pobierz program: Liceum dla dorosłych 1.2.4
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/47b/2

Technikum

Download >>>Pobierz program: Technikum wersja 1.6.0
- świadectwa: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/44b/2

Szkoła Branżowa I Stopnia

Download >>>Pobierz program: Szkoła Branżowa I Stopnia wersja 3.0.2
- świadectwa: MEN-I/23/2, MEN-I/24-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/50/2


Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Download >>>Pobierz program: Zasadnicza Szkoła Zawodowa wersja 1.6.0
- świadectwa: MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2, MEN-I/18a/2, MEN-I/18a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/45b/2


Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Download >>>Pobierz program: Szkoła Przysposabiająca do Pracy wersja 3.0.0 R2 
- świadectwa: MEN-I/31/2, MEN-I/32/2
- arkusz ocen: MEN-I/47/2

Szkoły Artystyczne (również Muzyczna)

- ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
- ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła muzyczna I stopnia
- szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła sztuki tańca
- ogólnokształcąca szkoła baletowa
- szkoła sztuki cyrkowej
- ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
- liceum plastyczne
- Szkoła Plastyczna I stopnia w Radomiu
- Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego
- Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem
- Ogólnokształcąca Eksperymentalna Zintegrowana Szkoła Muzyczna w Warszawie
- Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia w Mińsku Mazowieckim


Download >>> Pobierz program: Szkoły Artystyczne, wersja 3.1.0 R1
-
świadectwa: ART/1, ART/1/w, ART/3, ART/3/w, ART/7, ART/7/w, ART/7_2018, ART/7w_2018, ART/20, ART/20/w, ART/27, ART/27/w, ART/29, ART/29/w
- dyplomy: ART/41, Art/41/w, Art/46, Art/54, Art/57
- protokoły: Art/71, Art/73, Art/75
- arkusz ocen: ART/80, ART/84, ART/85, Art/86
świadectwa ART/20, ART/20/w, ART/27, ART/27/w zawierają znak PRK I

dyplomy ART/41, Art/41/w, Art/46, Art/54, Art/57 zawierają znak PRK V

Szkoła Policealna

Download >>>Pobierz program: Szkoła Policealna wersja 3.0.4 
- świadectwa: MEN-I/33/2
- arkusz ocen:  MEN-I/46b/2

Zaświadczenia o ukończeniu kursu

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wersja 1.2.8
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- zaświadczenie o ukończeniu dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
- zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
- zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
- świadectwo MEN-III/1
i kilka innych wzorów


Prawo jazdy

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu na prawo jazdy wersja 1.0.6

Dokumenty szkolne

Download >>>Pobierz program: Drukowanie Dokumentów Szkolnych, wersja 1.0.0 
przekazanie ucznia, przyjęcie ucznia


Uwaga.
W niektórych pracowniach szkolnych z siecią zarządzaną przez serwer SBS może wystąpić problem z pobraniem plików instalacyjnych. Należy wówczas zastosować >>>instalację lokalną.




Pobierz:
Rozporządzenie MEN z 26 kwietnia 2018 r.
>>> strony 1- 46, w tym załączniki nr 1, 2
>>> strony 47 - 216, w tym załącznik nr 3,
>>> strony 217 - 287, w tym załączniki nr 4, 5, 6, 7

Pobierz plik ze wzorami zaświadczeń o ukończeniu kursu według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej >>>z dnia 18 sierpnia 2017.

Pobierz plik ze wzorami świadectw dla szkół artystycznych według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>>z dnia 25 kwietnia 2017.

Pobierz plik ze wzorami świadectw według rozporządzenia MEN >>>z dnia 18 stycznia 2017.

Pobierz plik z treścią rozporządzenia MEN >>>z dnia 18 stycznia 2017.





 

 

 

Pobierz wersję DEMO

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. ,

Pobierz program "Świadectwa Adalex 2018"


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|


W roku 2018 r. zmianie uległy wzory świadectw i arkuszy ocen: w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej, klasie 4 i 7 Szkoły Podstawowej, w Szkole Podstawowej Specjalnej, w Szkole Branżowej I stopnia, w Szkole Przysposabiającej do Pracy, w Szkole Policealnej.

Istotne informacje o programie:
- licencja obejmuje komputery szkolne i domowe nauczycieli
- nie ma ograniczeń ilości instalacji
- nie pobieramy rocznych abonamentów
- programy posiadają funkcję druku dwustronnego
- dane uczniów są zapisywane na dyskach komputerów
- dane uczniów nie są zapisywane na serwerach internetowych

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. niektóre świadectwa posiadają znak PRK I lub PRK II.


Uwaga!
Klienci, którzy nie zakupili aktualizacji programu (wymagającą nowych kluczy), mogą pobrać wcześniejszą wersję >>> z roku 2016, która wymaga kluczy z lat ubiegłych.


Oprogramowanie wymaga systemu wyższego niż Windows XP.

Szkoła Podstawowa również klasy specjalne

Download >>>Pobierz program: Ocena opisowa klasy 1-3 wersja 3.1.0 R1
- świadectwo: MEN-I/1/1
- arkusz ocen: MEN-I/37b/2, MEN-I/45/1
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa klasy 4-8, wersja 3.0.6 R1 
- świadectwa:
MEN-I/3/1, MEN-I/4-w/1 - klasa 4 i 7
MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2 - klasa 5 i 6
- arkusz ocen:
MEN-I/45/1 - klasa 4 (dołącza się jako wkładkę do dotychczas prowadzonego arkusza MEN-I/37b/2)
MEN-I/37b/2 - klasa 5 i 6
MEN-I/63m/2 - klasa 7 (dołącza się jako wkładkę do dotychczas prowadzonego arkusza MEN-I/37b/2)
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa klasy 4-6, wersja 1.9.6 
Tego programu w roku szkolnym 2017/2018 można używać wyłącznie dla klasy 5 i 6.
- świadectwa: MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/37b/2
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa Specjalna klasy 1-8, wersja 3.0.0 R2
- świadectwa: MEN-I/6/1
- arkusz ocen: MEN-I/46/1

Gimnazjum (również klasy specjalne)

Download >>>Pobierz program: Gimnazjum wersja 2.2.0
- świadectwa: MEN-I/9/2, MEN-I/9-w/2, MEN-I/13b/2, MEN-I/13b-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II
Download >>>Pobierz program: Gimnazjum Specjalne (ocena opisowa) wersja 1.3.2
- świadectwa: MEN-I/11/2, MEN-I/15b/2
- arkusz ocen: MEN-I/40/2, MEN-I/40b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II
Download >>>Pobierz program: Gimnazjum Specjalne Przysposabiające do Pracy 1.1.4
- świadectwa: MEN-I/10/2, MEN-I/14b/2
- arkusz ocen: MEN-I/39b/2
świadectwo ukończenia gimnazjum zawiera znak PRK II

Liceum

Download >>>Pobierz program: Liceum wersja 1.7.4
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/42b/2

Liceum dla dorosłych

Download >>>Pobierz program: Liceum dla dorosłych 1.2.4
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/47b/2

Technikum

Download >>>Pobierz program: Technikum wersja 1.6.0
- świadectwa: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/44b/2

Szkoła Branżowa I Stopnia

Download >>>Pobierz program: Szkoła Branżowa I Stopnia wersja 3.0.2
- świadectwa: MEN-I/23/2, MEN-I/24-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/50/2


Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Download >>>Pobierz program: Zasadnicza Szkoła Zawodowa wersja 1.6.0
- świadectwa: MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2, MEN-I/18a/2, MEN-I/18a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/45b/2


Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Download >>>Pobierz program: Szkoła Przysposabiająca do Pracy wersja 3.0.0 
- świadectwa: MEN-I/31/2, MEN-I/32/2
- arkusz ocen: MEN-I/47/2

Szkoły Artystyczne (również Muzyczna)

- ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
- ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła muzyczna I stopnia
- szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła sztuki tańca
- ogólnokształcąca szkoła baletowa
- szkoła sztuki cyrkowej
- ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
- liceum plastyczne
- Szkoła Plastyczna I stopnia w Radomiu
- Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego
- Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem
- Ogólnokształcąca Eksperymentalna Zintegrowana Szkoła Muzyczna w Warszawie
- Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia w Mińsku Mazowieckim


Download >>> Pobierz program: Szkoły Artystyczne, wersja 3.0.4 R4
-
świadectwa: ART/1, ART/1/w, ART/3, ART/3/w, ART/7, ART/7/w, ART/20, ART/20/w, ART/27, ART/27/w
- dyplomy: ART/41, Art/41/w, Art/46, Art/54, Art/57
- protokoły: Art/71, Art/73, Art/75
- arkusz ocen: ART/80, ART/84, ART/85, Art/86
świadectwa ART/20, ART/20/w, ART/27, ART/27/w zawierają znak PRK I

dyplomy ART/41, Art/41/w, Art/46, Art/54, Art/57 zawierają znak PRK V
Download >>>Pobierz program: Szkoły Artystyczne, wersja 1.1.2 
- świadectwa:  ART-II/200/3,  ART-II/200/3a, ART-II/201/3,  ART-II/201-w/3,  ART-II/201/3, ART-II/201-w/3, ART-II/203/3b,  ART-II/203-w/3b,  ART-II/201/3c, ART-II/201-w/3c, ART-II/204/3,  ART-II/205/3,  ART-II/205-w/3,  ART-II/205/3a, ART-II/205-w/3a, ART-II/220/3,  ART-II/220-w/3, ART-II/221/3, ART-II/221-w/3 
- arkusz ocen:  MEN-II/280/3,    MEN-II/281/3 ,  MEN-II/283/3

Szkoła Policealna

Download >>>Pobierz program: Szkoła Policealna wersja 3.0.2 
- świadectwa: MEN-I/33/2
- arkusz ocen:  MEN-I/46b/2

Zaświadczenia o ukończeniu kursu

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wersja 1.2.8
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- zaświadczenie o ukończeniu dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
- zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
- zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
- świadectwo MEN-III/1
i kilka innych wzorów


Prawo jazdy

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu na prawo jazdy wersja 1.0.6

Dokumenty szkolne

Download >>>Pobierz program: Drukowanie Dokumentów Szkolnych, wersja 1.0.0 
przekazanie ucznia, przyjęcie ucznia


Uwaga.
W niektórych pracowniach szkolnych z siecią zarządzaną przez serwer SBS może wystąpić problem z pobraniem plików instalacyjnych. Należy wówczas zastosować >>>instalację lokalną.




Pobierz:
Rozporządzenie MEN z 26 kwietnia 2018 r.
>>> strony 1- 46, w tym załączniki nr 1, 2
>>> strony 47 - 216, w tym załącznik nr 3,
>>> strony 217 - 287, w tym załączniki nr 4, 5, 6, 7

Pobierz plik ze wzorami zaświadczeń o ukończeniu kursu według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej >>>z dnia 18 sierpnia 2017.

Pobierz plik ze wzorami świadectw dla szkół artystycznych według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>>z dnia 25 kwietnia 2017.

Pobierz plik ze wzorami świadectw według rozporządzenia MEN >>>z dnia 18 stycznia 2017.

Pobierz plik z treścią rozporządzenia MEN >>>z dnia 18 stycznia 2017.