^
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Instrukcja obsługi VIDEO

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej

 

Instrukcje VIDEO


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|

Telefon do spraw handlowych i serwisowych: tel. 606 337 849.
Od 11 czerwca pracujemy również w soboty.
Klient otrzymuje program w ciągu jednej godziny od złożenia zamówienia.


>>> Film z instrukcją instalacji programu.

>>> Film z instrukcją wypełniania "Szablonu danych szkoły" i "Danych ucznia".

>>> Film z instrukcją edytowania i wypełniania świadectwa.

>>> Film z instrukcją wypełniania arkusza ocen.

>>> Film z instrukcją obsługi Oceny Opisowej. Metoda kopiuj wklej.


Jeżeli chcesz aby dane pole nie zostało wykreskowane wystarczy wprowadzić do niego spację
Kolejność wprowadzania danych do programu powinna być następująca:
 • Wprowadzenie danych do szablonu danych szkoły
 • dodanie uczniów i wprowadzenie danych osobowych
 • Wprowadzenie ocen na świadectwach
 • wczytanie danych do arkusza ocen ze świadectwa
 • Wydrukowanie świadectw i arkuszy ocen
Nowy plik
Tworzenie nowego pliku ze świadectwami.
Otwórz plik
Otwieranie pliku ze świadectwami zapisanego na dysku.
Zapisz plik
Zapisywanie pliku ze świadectwami na dysku.
Szablon danych szkoły Tworzenie oraz edycja szablonu szkoły. Szablon szkoły może być automatycznie wczytywany na każde świadectwo.
Dodaj ucznia
Dodawanie nowego ucznia.
Edytuj ucznia
Edytowanie danych ucznia w celu ich zmiany.
Usuń ucznia Usuwanie danych ucznia. Zastosowanie tej opcji spowoduje usunięcie ucznia wraz z jego świadectwami.
Edycja dokumentu Edytowanie dokumentu (świadectwa, arkusza ocen, kartki na wywiadówkę) w celu wpisania lub poprawienia danych.
Drukowanie dokumentu Drukowanie dokumentu - świadectwa, arkusza ocen, kartki na wywiadówkę.
Pomoc do programu
Plik pomocy z instrukcją obsługi.
Wiadomość do autora programu
Wysyłanie wiadomości do autora programu.