Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^

Pobierz program

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum, kreator, kreowanie

Pobierz program "Świadectwa Adalex 2024"


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|


Programy opracowane na postawie rozporządzenia MEN z dnia 07 czerwca 2023 r.

Istotne informacje o programie:
- obsługiwane systemy operacyjne Windows 8, Windows 10, Windows 11
- licencja obejmuje komputery szkolne i domowe nauczycieli
- nie ma ograniczeń ilości instalacji
- nie pobieramy rocznych abonamentów
- programy posiadają funkcję druku dwustronnego
- dane uczniów są zapisywane na dyskach komputerów
- dane uczniów nie są zapisywane na serwerach internetowych

Szkoła Podstawowa również klasy specjalne

Download >>>Pobierz program: Ocena opisowa klasy 1-3 wersja 8.0.2 R63
- świadectwo: MEiN-I/1/1
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusze ocen: MEiN-I/44/1
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa klasy 4-8, wersja 8.0.2 R68
- świadectwa:
MEiN-I/3/1, MEiN-I/4-w/1 - klasa 4, 5, 6 i 7
MEiN-I/8/1, MEiN-I/9-w/1 - klasa 8
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusze ocen: MEiN-I/44/1
MEiN-I/54/2 - szkoła podstawowa dla dorosłych
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa Specjalna klasy 1-8, wersja 8.0.2 R18
- świadectwa: MEiN-I/6/1, MEiN-I/11/1
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusz ocen: MEiN-I/46/1
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy klasy 7-8, wersja 8.0.2 R26
- świadectwa: MEiN-I/5/1, MEiN-I/10/1
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusz ocen: MEiN-I/44/1

Liceum

Download >>>Pobierz program: Liceum wersja 8.0.2.38
- świadectwa: MEiN-I/13/2, MEiN-I/14-w/2, MEiN-I/16/2, MEiN-I/17-w/2
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusze ocen: MEiN-I/48/2

Liceum dla dorosłych

Download >>>Pobierz program: Liceum dla dorosłych 8.0.2.49
- świadectwa: MEiN-I/16/2
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusz ocen: MEiN-I/54/2

Liceum Sztuk Plastycznych

Download >>>Pobierz program: Liceum Sztuk Plastycznych 6.0.0 R5
- świadectwa: ART/5, ART/5w, ART/26
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- dyplomy: ART/42, ART/42w, ART/51
- arkusz ocen: ART/82

Technikum

Download >>>Pobierz program: Technikum wersja 8.0.2 R39
- świadectwa i ich duplikaty: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2,
MEiN-I/19/2, MEiN-I/20-w/2, MEiN-I/21/2, MEiN-I/22-w/2
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusz ocen: MEN-I/44b/2, MEiN-I/50/2

Szkoła Branżowa I Stopnia

Download >>>Pobierz program: Szkoła Branżowa I Stopnia wersja 8.0.2 R16
- świadectwa: MEiN-I/23/2, MEiN-I/24-w/2, MEiN-I/25/2, MEiN-I/26-w/2,
MEN-I/25b/2 MEN-I/26b-w/2
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusz ocen: MEN-I/50/2, MEiN-I/51/2


Szkoła Branżowa II Stopnia

Download >>>Pobierz program: Szkoła Branżowa II Stopnia wersja 8.0.2 R39
- świadectwa: MEiN-I/26a/2, MEiN-I/27/2
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusz ocen: MEiN-I/52/2


Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Download >>>Pobierz program: Szkoła Przysposabiająca do Pracy wersja 8.0.2 R11 
- świadectwa: MEiN-I/28/2, MEiN-I/29/2
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusz ocen: MEiN-I/47/2

Szkoły Artystyczne (również Muzyczna)

- ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
- ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła muzyczna I stopnia
- szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła sztuki tańca
- ogólnokształcąca szkoła baletowa
- szkoła sztuki cyrkowej
- ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych

Download >>> Pobierz program: Szkoły Artystyczne, wersja 7.0.0 R26
-
świadectwa: ART/1, ART/1/w, ART/3, ART/3/w, ART/3a, ART/3a/w, ART/7, ART/7/w, ART/20, ART/20/w, ART/29, ART/29/w
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- dyplomy: ART/41, Art/41/w, Art/46, Art/54, Art/57
- protokoły: Art/70, ART/70A, Art/71, Art/73, Art/75
- arkusze ocen: ART/80, ART/84, ART/85, Art/86

Szkoła Policealna

Download >>>Pobierz program: Szkoła Policealna wersja 8.0.2 R42
- świadectwa: MEiN-I/30/2
- duplikat i poddruk duplikatu świadectwa
- arkusze ocen: MEiN-I/53/2

Zaświadczenia o ukończeniu kursu

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wersja 9.0.0.27
Program zawiera wszystkie wzory zaświadczeń z Rozporządzenia MEiN z dnia 6 października 2023 r.
i wzór świadectwa o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli z Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r.:
- zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
- zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
- zaświadczenie o ukończeniu turnusu dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników
- zaświadczenie o branżowym certyfikacie umiejętności
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- świadectwo MEN-III/1
- świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli MEN/2019
i kilka innych wzorów


Prawo jazdy

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu na prawo jazdy wersja 1.0.6

Dokumenty szkolne

Download >>>Pobierz program: Drukowanie Dokumentów Szkolnych, wersja 1.0.0 
przekazanie ucznia, przyjęcie ucznia

Pobierz:
Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki

Świadectwa i arkusze ocen


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki >>> z dnia 07 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki >>> z dnia 28 września 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki >>> z dnia 29 czerwca 2021 r.
(Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 o zwalczaniu covid-19 odroczyła wymóg wprowadzenia minimalnych zabezpieczeń w przypadku np. giloszy świadectw ukończenia szkoły do dnia 12 lipca 2024 roku.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 września 2019 r.
>>> strony 1- 34
>>> strony 35 - 50, załączniki nr 1-2,
>>> strony 51 - 284, załącznik nr 3
>>> strony 285 - 320, załącznik nr 4, 5, 6
>>> strony 321 - 438, załącznik nr 7

Zaświadczenia o ukończeniu kursu


Pobierz plik ze wzorami zaświadczeń o ukończeniu kursu według rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki >>>z dnia 6 października 2023.

Pobierz plik ze wzorami zaświadczeń o ukończeniu kursu według rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki >>>z dnia 19 marca 2019.

Pobierz plik ze wzorami zaświadczeń o ukończeniu kursu według rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki >>>z dnia 18 sierpnia 2017.

Pobierz plik ze wzorem świadectwa o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli według rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki >>>z dnia 28 maja 2019.

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pobierz plik ze wzorami świadectw dla szkół artystycznych według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>>z dnia 31 maja 2022.

Pobierz plik ze wzorami świadectw dla szkół artystycznych według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>>z dnia 27 kwietnia 2022.

Pobierz plik ze wzorami świadectw dla szkół artystycznych według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>>z dnia 16 kwietnia 2020.