Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^

Pobierz program

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. ,

Pobierz program "Świadectwa Adalex 2022"


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|


Programy opracowane na postawie rozporządzenia MEN z 5 września 2019 i rozporządzenia MEN z dnia 29 czerwca 2021 r. przystosowane do roku szkolnego 2021/2022.

Istotne informacje o programie:
- obsługiwane systemy operacyjne Windows 8, Windows 10
- licencja obejmuje komputery szkolne i domowe nauczycieli
- nie ma ograniczeń ilości instalacji
- nie pobieramy rocznych abonamentów
- programy posiadają funkcję druku dwustronnego
- dane uczniów są zapisywane na dyskach komputerów
- dane uczniów nie są zapisywane na serwerach internetowych

Szkoła Podstawowa również klasy specjalne

Download >>>Pobierz program: Ocena opisowa klasy 1-3 wersja 7.0.0 R48
- świadectwo: MEN-I/1/1
- arkusze ocen: MEN-I/44/1, MEN-I/45/1
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa klasy 4-8, wersja 7.0.0 R42 
- świadectwa:
MEN-I/3/1, MEN-I/4-w/1 - klasa 4, 5, 6 i 7
MEN-I/8/1, MEN-I/9-w/1 - klasa 8
- arkusze ocen:
MEN-I/44/1 - klasa 4, 5, 6, 7, 8
MEN-I/45/1 - klasa 5, 6, 7
MEN-I/63m/1 - klasa 7, 8 (dołącza się jako wkładkę do dotychczas prowadzonego arkusza)
MEN-I/63m/2 - klasa 8 (dołącza się jako wkładkę do dotychczas prowadzonego arkusza)
MEN-I/63n/1 - klasa 7, 8 (w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły)
MEN-I/53/2 - szkoła podstawowa dla dorosłych
MEN-I/54/2 - szkoła podstawowa dla dorosłych
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa Specjalna klasy 1-8, wersja 7.0.0 R10
- świadectwa: MEN-I/6/1, MEN-I/11/1
- arkusz ocen: MEN-I/46/1
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy klasy 7-8, wersja 7.0.0 R7
- świadectwa: MEN-I/5/1, MEN-I/10/1
- arkusz ocen: 63m

Liceum

Download >>>Pobierz program: Liceum wersja 7.0.0 R15
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2, MEN-I/13/2, MEN-I/14-w/2
- arkusze ocen: MEN-I/42b/2, MEN-I/48/2

Liceum dla dorosłych

Download >>>Pobierz program: Liceum dla dorosłych 7.0.0 R7
- świadectwa: MEN-I/16/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/47b/2, MEN-I/54/2

Liceum Sztuk Plastycznych

Download >>>Pobierz program: Liceum Sztuk Plastycznych 6.0.0 R5
- świadectwa: ART/5, ART/5w, ART/26
- dyplomy: ART/42, ART/42w, ART/51
- arkusz ocen: ART/82

Technikum

Download >>>Pobierz program: Technikum wersja 7.0.0 R24
- świadectwa i ich duplikaty: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2,
MEN-I/19/2, MEN-I/20-w/2, MEN-I/21/2, MEN-I/22-w/2
- duplikat świadectwa: MEN-I/75
- arkusz ocen: MEN-I/44b/2, MEN-I/50/2

Szkoła Branżowa I Stopnia

Download >>>Pobierz program: Szkoła Branżowa I Stopnia wersja 7.0.0 R6
- świadectwa: MEN-I/23/2, MEN-I/24-w/2, MEN-I/25/2, MEN-I/26-w/2,
MEN-I/23b/2, MEN-I/24b-w/2, MEN-I/25b/2 MEN-I/26b-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/50/2, MEN-I/51/2


Szkoła Branżowa II Stopnia

Download >>>Pobierz program: Szkoła Branżowa II Stopnia wersja 6.0.0 R22
- świadectwa: MEN-I/26a/2
- arkusz ocen: MEN-I/52/2


Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Download >>>Pobierz program: Szkoła Przysposabiająca do Pracy wersja 7.0.0 R3 
- świadectwa: MEN-I/28/2, MEN-I/29/2
- arkusz ocen: MEN-I/47/2

Szkoły Artystyczne (również Muzyczna)

- ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
- ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła muzyczna I stopnia
- szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła sztuki tańca
- ogólnokształcąca szkoła baletowa
- szkoła sztuki cyrkowej
- ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych

Download >>> Pobierz program: Szkoły Artystyczne, wersja 7.0.0 R12
-
świadectwa: ART/1, ART/1/w, ART/3, ART/3/w, ART/3a, ART/3a/w, ART/7, ART/7/w, ART/20, ART/20/w, ART/29, ART/29/w
- dyplomy: ART/41, Art/41/w, Art/46, Art/54, Art/57
- protokoły: Art/70, ART/70A, Art/71, Art/73, Art/75
- arkusze ocen: ART/80, ART/84, ART/85, Art/86

Szkoła Policealna

Download >>>Pobierz program: Szkoła Policealna wersja 7.0.0 R13
- świadectwa: MEN-I/30/2
- arkusze ocen: MEN-I/53/2

Zaświadczenia o ukończeniu kursu

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wersja 5.0.0 R6
Program zawiera wszystkie wzory zaświadczeń z Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r.
i wzór świadectwa o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli z Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r.:
- zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
- zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
- zaświadczenie o ukończeniu dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- świadectwo MEN-III/1
- świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli MEN/2019
i kilka innych wzorów


Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wersja 1.2.8
Program zawiera wszystkie wzory zaświadczeń z Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.:


Prawo jazdy

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu na prawo jazdy wersja 1.0.6

Dokumenty szkolne

Download >>>Pobierz program: Drukowanie Dokumentów Szkolnych, wersja 1.0.0 
przekazanie ucznia, przyjęcie ucznia

Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki >>> z dnia 29 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 września 2019 r.
>>> strony 1- 34
>>> strony 35 - 50, załączniki nr 1-2,
>>> strony 51 - 284, załącznik nr 3
>>> strony 285 - 320, załącznik nr 4, 5, 6
>>> strony 321 - 438, załącznik nr 7

Pobierz plik ze wzorami zaświadczeń o ukończeniu kursu według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej >>>z dnia 19 marca 2019.

Pobierz plik ze wzorem świadectwa o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej >>>z dnia 28 maja 2019.

Pobierz plik ze wzorami świadectw dla szkół artystycznych według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>>z dnia 16 kwietnia 2020.

>>>Nieaktualne, bezpłatne programy z roku 2015.
>>>Programy z roku 2018.