^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Lista programów

Zdalne właczanie i wyłączanie programów

 

Lista programów


Informacje o programie | Instalacja | Lista programów | Podgląd | Blokowanie | Demo

Cennik/Zamówienia


Jeżeli jakiś niesforny uczeń zamiast zajmować się tym czym powinien przegląda stDziennik rony internetowe czy też układa pasjansa wówczas wskazując jego komputer możemy podejrzeć procesy (programy) uruchomione na jego komputerze i zdalnie je wyłączyć, wskazując na liście odpowiedni program i wybierając Zamknij program.

Możemy również uruchomić dowolny program na komputerze ucznia wybierając Uruchom program. W polu edycyjnym wpisujemy nazwę programu np: winword, notepad, excel, itp. Można również w ten sam sposób otworzyć dowolną stronę internetową wpisując: www.adalex.pl, www.google.pl, www.wp.pl.

Po każdej wykonanej czynności musimy wywołać polecenie Odśwież listę aby zobaczyć uaktualnioną listę procesów.

BelferCommander