^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Instalacja

Wysyłanie informacji na komputer ucznia

Instalacja


Informacje o programie | Instalacja | Lista programów | Podgląd | Blokowanie | Demo  

Cennik/Zamówienia


Do instalacji służą dwa programy na komputerze uczniów Wersja - uczeń, a na komputerze nauczyciela Wersja - nauczyciel.

 

Nauczyciel
Instalację należy rozpocząć od komputera nauczyciela za pomocą pliku InstalatorAdalexBelferNauczyciel.exe. Po zainstalowaniu należy program uruchomić ze skrótu na Pulpicie lub Menu Start i dopiero wtedy można przystąpić do instalacji na komputerach uczniowskich. Wersję Nauczyciel można zainstalować i używać wyłącznie na koncie z uprawnieniami Administratora.
Komputerowi nauczycielskiemu należy zapewnić stały adres IP.

Uczeń
Na komputerze ucznia należy zalogować się jako Administrator i uruchomić instalację za pomocą pliku InstalatorAdalexBelferUczen.exe. Program będzie automatycznie uruchamiał się po włączeniu komputera ucznia i zalogowaniu się na dowolne konto.
Podczas instalacji programu na komputerze ucznia wymagane jest uruchomienie wersji Nauczyciel na komputerze nauczyciela.

Po zainstalowaniu wersji Uczeń w oknie konfiguracyjnym należy wpisać adres IP Nauczyciela oraz ustawić hasło do konfiguracji.

BelferCommander