Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^

VAT na zakup komputerów

zakup sprzętu komputerowego

 

Zerowa stawka VAT na zakup komputerów dla szkół

 


Na zakup sprzętu komputerowego dla szkół obowiązuje zerowa stawka podatku VAT. Dotyczy to zarówno sprzętu nowego jak i używanego.
Sprzęt powinien być zamówiony przez szkołę. W przypadku zamówienia przez gminę lub powiat obowiązuje stawka 23%.
Komputery zamawia szkoła i podpisuje sprzedawcy oświadczenie, że komputery będą używane do procesu dydaktycznego. Jednostka prowadząca, czyli gmina lub powiat poświadcza ten dokument.
Przepis stosuje się do komputerów stacjonarnych, drukarek skanerów, koncentratorów. Wątpliwości budzi stosowanie zerowej stawki VAT do komputerów przenośnych. Wszystko zależy od interpretacji miejscowego urzędu skarbowego. Jeżeli szkoła chce kupić laptopy nie powinna rezygnować z zerowej stawki VAT, lecz zwrócić się na piśmie o interpretacje do US dowodząc, że laptopy to też sprzęt komputerowy i że będą służyły do celów dydaktycznych. Jest wiele przykładów takich interpretacji urzędów skarbowych, które zezwoliły na zastosowanie zerowej stawki VAT dla komputerów przenośnych, a ich decyzja nie została podważona przez izbę skarbową.


Ochroń dziecko przed pornografią, przemocą i wulgaryzmami za pomocą programu Motyl.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) stawkę podatku w wysokości 0%. stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.
>>>Pobierz ustawę z dnia 11 marca 2004

Rozdział 4
Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Art. 83.

1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:
...
26) dostaw sprzętu komputerowego:
a) dla placówek oświatowych,
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
? przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13?15.
...
13. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.
14. Dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:
1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami ? w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
2) posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami ? w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY
Poz. Nazwa towaru
1 Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
2 Drukarki
3 Skanery
4 Urządzenia komputerowe do pism Braille''a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
5 Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)Programy do drukowania świadectw szkonych dla każdego typu szkoły.